Služba Protext ČTK

Popis služby

Pomocí této služby můžete využít distribuční kanály ČTK k šíření vlastního tiskového sdělení a současně servis Protext Online.

Protext ČTK vám umožní využít komunikační síť České tiskové kanceláře pro rozšíření vlastní tiskové zprávy. Sdělení obdrží odběratelé agenturního servisu, tedy téměř všechna média v ČR, ale i zástupci firem a státní správy. V rámci služby Protext Online text rozešleme e-mailem až na 6000 adres zájemcům z řad novinářů a odborné veřejnosti. Zpráva bude zobrazována v aplikacích ČTK pro chytré telefony a tablety.

Pro distribuci využíváme kromě internetu také satelitní vysílání. Texty zůstávají uloženy v Infobance ČTK, takže k nim mají novináři přístup trvale. K tiskové zprávě zdarma zveřejníme fotografie, které umístíme také do Fotobanky ČTK.

Díky zpravodajským agregátorům se informace dostanou i k dalším čtenářům. Zveřejněné texty jsou dostupné na internetu na adrese www.protext.cz a po určitou dobu také na www.ctk.cz.

Popis služby ke stažení v PDF

Více informací získate na:

Česká tisková kancelář
oddělení Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
e-mail: protext@ctk.cz

Podmínky služby

Službou Protext mohou být zveřejněny materiály komerčního i nekomerčního charakteru. ČTK si ponechává výhradní právo rozhodnout o charakteru zadávaného textu a o jeho případném nezveřejnění. ČTK nezveřejní informace, které by byly v rozporu se zákonem nebo by mohly být způsobilé porušit práva třetích osob na ochranu osobnosti, případně jiná zákonem chráněná práva třetích osob. ČTK rovněž nezveřejní informace, které by mohly poškodit její dobré jméno. Za obsah textu (fota, videa...) odpovídá objednavatel.

Výhody a distribuční kanály Přejít na ceník

PLOŠNOST - tisková sdělení obdrží novináři v téměř všech českých a některých slovenských sdělovacích prostředcích a také velký počet odběratelů ze státní a ekonomické sféry

RYCHLOST - tisková sdělení dostanou odběratelé nejpozději do 4 hod. od doručení do Protextu

MULTIMÉDIA – tiskové zprávy mohou obsahovat fotografie a loga. Fotografie umístíme také do Fotobanky ČTK.

UNIKÁTNÍ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE – pro distribuci vašich zpráv používáme satelitní vysílání, Infobanku ČTK, e-mail servis a aplikace ČTK pro chytré telefony

ARCHIVACE ZPRÁV - tisková sdělení jsou trvale uložena v Infobance ČTK, základním rešeršním nástroji novinářů v českých redakcích, novináři se tedy ke zprávě mohou i dodatečně vrátit

Pro získání kompletního medialistu nás kontaktujte na protext@ctk.cz

Graf Protext ČTK

Ceník služby Protext ČTK

Počet zpráv Cena Podmínky
1 zpráva 3.000 Kč Délka: 150 slov (bez titulku a kontaktu), za každých dalších 30 slov navíc se cena zvyšuje o 300 Kč.
Předplatné
3 zprávy 7.200 Kč Délka: 500 slov, při přesažení limitu budou z předplatného odečteny 2 tiskové zprávy.
Platnost předplatného je 24 měsíců od objednávky.
5 zpráv 10.500 Kč
10 zpráv 19.800 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.

Umístění zprávy na Twitteru Českých novin:

Zprávu vydanou službou Protext lze navíc umístit na Twitter portálu České noviny, který má více než 26 tisíc uživatelů. Cena je 1.500 Kč bez DPH.