Kontakt

Protext ČTK

Česká tisková kancelář
oddělení Protext
Opletalova 5
111 44 Praha 1

tel.: +420 222 098 175
mobil: +420 606 694 353
e-mail: protext@ctk.cz
web: www.protext.cz

Podmínky služby

V této službě mohou být zveřejněny materiály komerčního i nekomerčního charakteru. ČTK si ponechává výhradní právo rozhodnout o charakteru zadávaného textu a o jeho případném nezveřejnění. ČTK nezveřejní informace, které by byly v rozporu se zákonem nebo by mohly být způsobilé porušit práva třetích osob na ochranu osobnosti, případně jiná zákonem chráněná práva třetích osob. ČTK rovněž nezveřejní informace, které by mohly poškodit její dobré jméno. Za obsah textu (fota, videa...) odpovídá objednavatel.