Odpovědnost za obsah zveřejněný službou Protext

Službou Protext mohou být zveřejněny materiály komerčního i nekomerčního charakteru. ČTK si ponechává výhradní právo rozhodnout o charakteru zadávaného textu a o jeho případném nezveřejnění. ČTK nezveřejní informace, které by byly v rozporu se zákonem nebo by mohly být způsobilé porušit práva třetích osob na ochranu osobnosti, případně jiná zákonem chráněná práva třetích osob. ČTK rovněž nezveřejní informace, které by mohly poškodit její dobré jméno. ČTK také nezveřejní tiskové zprávy stran v ozbrojeném konfliktu nebo skupin, které je zastupují.

Publikovaným obsahem jsou PR materiály od zákazníků služby Protext, které Protext zveřejňuje, zpřístupňuje médiím a archivuje jménem zákazníka.

Materiály (zejména texty, fotografie, grafika a video) označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení objednatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. ČTK také nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů.

ČTK a servis Protext nenese žádnou odpovědnost za poskytovaný obsah a v této souvislosti jedná výhradně jako poskytovatel distribučních služeb.