Ukončení projektu vzdělávání zaměstnanců Agropol Group spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Vzdělávací projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců Agropol Group na území hl. m. Prahy“ byl zaměřen na zvýšení odborných znalostí, počítačové gramotnosti a celkový rozvoj zaměstnanců na všech stupních řízení společnosti. Projekt byl zahájen v lednu 2007 a ukončen v červnu 2008.

Cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti společnosti, adaptabilita jejích zaměstnanců, vytváření kvalifikovaných a flexibilních pracovních sil se širokou možností uplatnění na trhu práce, rozvoj osobnosti zaměstnanců a seznámení se systémem celoživotního soustavného vzdělávání.

Součástí projektu bylo i manažerské vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů. Tématy jednotlivých modulů byla komunikace, motivace, asertivita, strategický management, týmová spolupráce, orientace na zákazníka a pracovní právo.

Dalšími oblastmi vzdělávání byly účetnictví, daně, logistika, obchodní právo, řízení nákupu a počítačová gramotnost zaměstnanců v návaznosti na stále se měnící legislativu a rozvoj těchto oborů.

Více informací na http://www.agropol.cz v rubrice Projekt ESF

Kontakt:

Helena Stará

vedoucí odborný referent PaM

Agropol Group, a.s.

Tel.: +420 242 444 117

Mobil: +420 602 578 794

helena.stara@agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-počítače-vzdělání-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.