PŘESUN VÝROBNÍHO PROGRAMU ŽAMBERSKÉHO ZÁVODU V RÁMCI DIVIZE ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE

Vedení holdingu Agropol Group rozhodlo o přesunutí výrobního programu provozovny v Žamberku, která patří společnosti Intergal Vrchovina, a.s., do ostatních zpracovatelských závodů v rámci holdingu.

Důvodem tohoto rozhodnutí je restrukturalizace probíhající v Divizi zpracování drůbeže (DZD). Jejím cílem je zvýšení produktivity práce, snížení roztříštěnosti výrobních kapacit, a tím i nezbytných nákladů na jejich provoz, zúžení výrobkového sortimentu a především zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti zpracování drůbežího masa.

Přesun výrobního programu se uskuteční nejpozději k 31. 10. 2008. V současnosti se jedná o možnostech využití některých zaměstnanců provozovny pro jiné závody DZD.

Více informací na http://www.agropol.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

e-mail: jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-potraviny-drůbež-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.