Další fúze agrocenter holdingu Agropol Group

Dne 30. června 2008 nabyla účinnosti fúze znamenající zánik jednoho z devíti agrocenter holdingu Agropol Group - společnosti Grana, a.s. - jako právnické osoby. Společnost Grana, a.s., toho dne zanikla bez likvidace sloučením se společností Tagrea, a.s., jež je jejím právním nástupcem a převzala její jmění.

Toto právní nástupnictví mimo jiné znamená, že ve veškerých obchodně smluvních vztazích (jakož i vztazích vlastnických, úvěrových, nájemních, pracovněprávních atd.), jejichž účastníkem byla zaniklá společnost ke dni 30.6.2008, nastoupila na její místo společnost nástupnická automaticky, ze zákona, to znamená bez nutnosti dalších právních úkonů.

Více informací na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.