Železnice je páteří masové a komfortní dopravy obyvatelstva a přepravy zboží

VIP diskusní fórum věnované problematice železničního průmyslu a železniční dopravě proběhlo na veletrhu kolejových vozidel Czech Raildays v Ostravě 17. června 2008.

Diskusní fórum, které připravila Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI), mělo na programu témata rozvoje dopravní infrastruktury, rozvoje osobní dopravy a nákladní dopravy a samozřejmě také téma obnovy již nevyhovujícího kolejového vozidlového parku. Náměstek ministra dopravy ČR Emanuel Šíp v debatě řekl: „Železnice je páteří masové a komfortní dopravy. Cestujícím je třeba nabídnout variantní řešení dopravy, jehož základem bude právě železnice.“

Náměstek Šíp vyzval český železniční průmysl ke spolupráci: „Ministerstvo dopravy za pomoci svých partnerů dělá všechno pro to, abychom našli cestu, jak co nejrychleji, nejlépe a nejefektivněji proměnit finance z fondů EU v reálnou infrastrukturu a reálná kolejová vozidla. To je úkol nás všech, který se týká nejen ministerstva, ale i železničního průmyslu. Budeme potřebovat kvalitní a efektivní řešení. Budeme rádi za všechny vaše podněty.“

Tomáš Ignačák, předseda předsednictva ACRI, reagoval: „Asociace sdružuje nejen výrobce kolejových vozidel a dodavatele jejich komponentů, našimi členy jsou i firmy, které dodávají komponenty na výstavbu železniční infrastruktury. Jsou to firmy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi, jež jsou schopny nabídnout kvalitní a efektivní řešení pro naši železnici. Těchto 46 členských firem celkově zaměstnává cca 22 tisíc zaměstnanců a společně vytváří roční tržby ve výši 70 miliard Kč, z čehož export činí 40 %.“

Na závěr diskuze zdůraznil Tomáš Ignačák: „Vedle dopravních efektů mohou přinést investice do rozvoje železnice i další výrazné efekty v zásadním rozvoji celého našeho odvětví. Pokud tyto investice budou zajištěny především domácími firmami, tak napomohou stabilizaci a vzniku nových pracovních míst, napomohou dalším růstu domácího HDP. Takto získané reference jsou velmi dobrým základem pro další následné exportní příležitosti našich firem. Díky tomu se u nás může vedle silného automobilového průmyslu opět vyprofilovat a posílit dříve tradiční obor železničního průmyslu. Tím by došlo současně k pozitivní diverzifikaci oborových rizik vznikajících například v případě ropných či energetických krizí. Uveďme třeba potenciální nebezpečí a důsledky velké závislosti na oboru automobilového průmyslu v České republice. Naše firmy sdružené v ACRI investují a jsou připraveny pro další rozvoj dále investovat do vývoje a výroby svých nových výrobků a služeb s cílem plně uspokojit potřeby a požadavky moderní železniční dopravy.“

Kontakt:

Jana Kaněvová

tisková mluvčí ACRI

kanevova@acri.cz

mob. 602 680 709

http://www.acri.cz

Klíčová slova ČR-železnice-ACRI-PROTEXT

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.