Průvodce pojištěnce OZP v systému zdravotnictví a zdravotního pojištění v České republice

Průvodce pojištěnce OZP v systému zdravotnictví a zdravotního pojištění v České republice, to je název příručky, kterou koncem dubna OZP jako jediná zdravotní pojišťovna v ČR v tomto rozsahu vydala pro své pojištěnce a která je pro ně k dispozici na všech přepážkových pracovištích jejich zdravotní pojišťovny a na http://www.ozp.cz.

Publikace na svých 34 stránkách pomáhá čtenáři prakticky se orientovat v situacích, kdy čerpá zdravotní péči, informuje ho o jeho právech, nárocích, ale i povinnostech, které má jako pacient a dále i jako účastník systému veřejného zdravotního pojištění a upozorňuje na změny, ke kterým došlo v souvislosti se zavedením reformy zdravotnictví od 1. 1. 2008.

Příručka obsahuje i seznam užitečných telefonních čísel a kontaktů záchranných služeb či významných státních institucí a odborných společností působících ve zdravotnictví a zdravotním pojištění v ČR, jakož i přehled nejdůležitějších právních předpisů vztahujících se k dané problematice.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Procházka

vedoucí oddělení rozvoje a marketingu OZP

e-mail: jaroslav.prochazka@ozp.cz

tel.: 261 105 317, mobil 724 11 22 14

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Roškotova 1225/1

140 21 Praha 4

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-firmy-OZP-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.