AGROPOL GROUP - HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY HOLDINGU ZA ROK 2007

Holding Agropol Group je skupinou společností podnikajících na českém agrárním a potravinářském trhu. Hospodaření holdingu v roce 2007 přineslo zisk ve výši téměř 406 mil. Kč při celkovém obratu 14 mld. Kč.

V roce 2007 dosáhl holding Agropol Group výrazně vyššího zisku než v roce předchozím, a to především díky zvýšení zisku z běžné výrobní a obchodní činnosti v divizi agrocenter a v divizi tradingové. Rovněž ztráta v divizi zpracování drůbeže byla oproti roku 2006 nižší.

Nejdůležitější konsolidované údaje za holding Agropol Group v roce 2007

Celkový obrat
14 095 115 tis. Kč
Konsolidovaný zisk
405 802 tis. Kč
Přidaná hodnota
1 637 716 tis. Kč
Vlastní kapitál
3 182 771 tis. Kč
Skladovací kapacita celkem
1 203 000 tun
Výroba krmných směsí
629 329 tun
Zpracování živé drůbeže
100 340 tun
Počet zaměstnanců
3 017 osob

Hlavní činnosti holdingu

-posklizňová úprava a skladování rostlinné produkce (obilní sila)

-obchod rostlinnými komoditami (obiloviny, olejniny apod.)

-výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata

-výroba řepkového oleje a metylesteru řepkového oleje

-distribuce a aplikace agrochemikálií a hnojiv

-obchod hospodářskými potřebami

-výkrm a zpracování drůbeže, výroba potravin z drůbežího masa

Holding Agropol Group je tvořen třemi divizemi jako kompaktní a vzájemně se podporující systém. Společným cílem všech činností holdingu je uzavřená výrobní vertikála - kontrolovaný a promyšlený proces, na jehož konci jsou kvalitní výrobky z drůbežího masa se značkou Vodňanské kuře.

Více informací na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

e-mail: jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-potraviny-firmy-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.