ALVAO Helpdesk je Certified for Windows Server 2008

Česká společnost ALC, spol. s r.o. úspěšně završila proces certifikace svého softwarového řešení ALVAO Helpdesk a získala jako první v regionu CEE (střední a východní Evropa) a celkově 55. na světě právo používat pro svůj produkt logo "Certified for Windows Server 2008".

Systém ALVAO Helpdesk byl testován a certifikován v nezávislých testovacích laboratořích společnosti Wipro Technologies, podle přísné metodiky. Certifikát dokládá, že testovaný systém bezvýhradně vyhovuje všem doporučením společnosti Microsoft pro bezpečnost, stabilitu, spolehlivost a dostupnost.

ALVAO Helpdesk je profesionální nástroj pro oblast řízení a organizaci práce v oddělení ICT a dalších odděleních, jejichž úkolem je poskytování služeb. Systém poskytuje platformu pro standardizaci řízení servisních oddělení. Umožňuje měřit a hodnotit kvalitu jednotlivých poskytovaných služeb a tím dává do rukou řídících pracovníků klíčové informace pro efektivnější nakládání s provozními zdroji organizace. Výstupy zahrnují jak aktuální zprávy o činnosti oddělení, tak i historické analýzy, které jsou podkladem pro prognózu vývojových trendů. Informační systém ALVAO je navržen a vyvíjen s využitím nejmodernějších technologií a s ohledem na uznávané standardy pro řízení ICT služeb (IT Service Management - ITSM), především na knihovnu ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

"Certifikace nám pomohla prověřit stabilitu, spolehlivost a uživatelský komfort produktu ALVAO Helpdesk při provozu na Windows Serveru 2008. Dodržení standardů pro instalaci produktu, které jsou definovány v požadavcích na získání certifikátu, výrazně usnadňují administraci systému," přibližuje certifikaci Ing. Roman Ježdík, technický ředitel společnosti ALC, spol. s r.o.

O firmě:

Společnost ALC vznikla v roce 1999. Od počátku své existence se ALC zaměřuje na vývoj softwarových řešení postavených na technologiích a platformách společnosti Microsoft. Kromě vývoje informačních systémů poskytuje ALC komplexní služby spojené s prodejem, nasazením a podporou těchto systémů. Stěžejní produkty společnosti tvoří informační systémy pro oddělení správy informačních a komunikačních technologií (ICT): ALVAO Asset Management a ALVAO Helpdesk.

Tiskový kontakt:

Zdenka Jarošová

ALC, spol. s r.o.

Tel.: 566 630 078

e-mail: jarosova@alc.cz

Klíčová slova ČR-počítače-software-ALC-PROTEXT

Oblast

Kategorie
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.