Vytvoření Strategické skupiny pro řízení rizik smluvních stran (Counterparty Risk Management Policy Group IIII) (CRMPGIII)

Částečně v reakci na pokyn prezidentské Pracovní skupiny pro finanční trhy, dnes oznámil výkonný ředitel společnosti Goldman, Sachs & Co. E. Gerald Corrigan a ředitel finanční skupiny společnosti HSBC Holdings Plc. Douglas Flint, že vytvořili strategickou skupinu CRMPGIII, které budou předsedat Corrigan a Flint. Organizační schůzka skupiny se uskutečnila 8. dubna 2008.

Ve světle současné krize na finančních trzích a práce skupiny CRMPGII v roce 2005 se analýzy skupiny zaměří zejména na čtyři hlavní oblasti, kterými jsou:

1) Detailně identifikovat příležitosti pro další zlepšování postupů v oblasti řízení rizik a poskytnout konkrétní doporučení pro posílení aktivit v oblasti řízení rizik s důrazem na oblasti jako je dozor a kontrola zájmu o rizika, rizika smluvních stran, tržní rizika a všechny aspekty rizik likvidity.

2) Znovu podrobně zrevidovat rizika související s komplexními finančními nástroji s využitím nedávných zkušeností pro rámcová doporučení, která by měla zvýšit porozumění a zlepšit řízení způsobů, kterými finanční páky a vložené páky často souvisí s takovými nástroji, které mají tendenci zvyšovat rizika. Analýza bude rovněž posuzovat příležitosti ke zlepšení efektivity distribuce, marketingu a postupů členění položek ve finančních výkazech souvisejících s takovými komplexními nástroji jak z pohledu prodávající, tak kupující strany.

3) Prozkoumat podrobně otázky související s tím, zda současná účetní pravidla stanovená jako kritérium, podle kterého určité třídy činností jsou či nejsou zařazovány do bilanční rozvahy jsou 1)odpovídající; 2)odráží hospodářské skutečnosti; 3) berou v úvahu veškerá rizika a úvahy o odhalení a poskytnout specifická doporučení, jak taková účetní pravidla a postupy související s riziky členění položek využít k zlepšení tržní jistoty ve finančním vykazování.

Skupina bude zkoumat podrobně celou řadu oblastí, ve kterých je velice nutné další a významné posilování finanční infrastruktury v širokém měřítku s důrazem na podporu mimoburzovních (OTC) derivátů obecně a zejména na přenosy kreditního rizika z jednoho subjektu na jiný (credit default swaps).

Jména členů a přičleněných organizací strategické skupiny jsou uvedena v následujícím seznamu. Strategická skupina očekává, že vydá svou Zprávu do konce července tohoto roku.

Předsedové E. Gerald Corrigan Douglas J. Flint Výkonný ředitel Finanční ředitel skupiny Kancelář předsedy představenstva HSBC Holdings plc Goldman, Sachs & Co. Členové strategické skupiny Policy Group Madelyn Antoncicová Gary Lynch Výkonná ředitelka Vedoucí právního oddělení Globální vedoucí pro finanční trhy Morgan Stanley Strategické vztahy Lehman Brothers Craig W. Broderick J. Chandler Martin Výkonný ředitel Výkonný viceprezident Vedoucí oddělení úvěrů Bank of America Goldman, Sachs & Co. Ken DeRegt Edmond Moriarty Vedoucí oddělení rizik Senior viceprezident Morgan Stanley Spoluředitel oddělení rizik Merrill Lynch Andrew Feldstein Edward J. Rosen, Esq. Generální ředitel Partner Vedoucí oddělení investic Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Blue Mountain Capital Management LLP Peter Fisher Zion Shohet Výkonný ředitel Ekonomický náměstek Vedoucí oddělení fixních příjmů Vedoucí odd. firemních financí BlackRock, Inc. Citigroup Christian Lajoie Barry L Zubrow Vedoucí odd. pro dohled Vedoucí oddělení rizik BNP Paribas JPMorgan Chase & Co. Spolupracující členové Adam Gilbert Gavin O'Connor Výkonný ředitel Výkonný ředitel JPMorgan Chase & Co. Goldman, Sachs & Co.

KONTAKT:

Média

Goldman Sachs:

Michael DuVally

Tel.: +1-212-902-5400

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova USA-finance-Goldman Sachs-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.