ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu vyhlásila 2. ročník soutěže Výroční cena ACRI * Prestižní ocenění uděluje ACRI pod osobní záštitou ministra dopravy České republiky ing. Aleše Řebíčka

2. ročník prestižní soutěže Výroční cena ACRI, která je unikátním oceněním podniků českého železničního průmyslu, vyhlásila valná hromada ACRI dne 12. března 2008. Jedinečnost ocenění je dána zaměřením na železniční průmysl. Výsledky Výroční ceny ACRI budou vyhlášeny při příležitosti mezinárodního veletrhu InnoTrans v Berlíně v září 2008.

Jedinečnost tohoto unikátního prestižního ocenění je dána jejím zaměřením na sektor českého železničního průmyslu. Posláním soutěže, nad kterou převzal záštitu ministr dopravy ČR ing. Aleš Řebíček, je podpořit český železniční průmysl, jenž má na našem území velmi dlouhou a významnou tradici a který v posledním období prošel složitým procesem revitalizace a dnes opět zaujímá důležité postavení v české ekonomice. Výroční cena ACRI umožňuje ocenit každodenní náročnou práci firem českého železničního průmyslu za udržení dobrého jména a pověsti české železnice doma i v Evropě, umožňuje přiblížit její nemalé výsledky odborné a laické veřejnosti. Tato iniciativa dává základ nové tradici, která pomůže lépe poznat svět dnešní železnice a zároveň tak pomůže hájit zájmy jak provozovatelů železniční přepravy, tak i českých firem zabývajících se železničním strojírenstvím. Výroční cena ACRI je výrazem potřeby lépe a viditelněji prezentovat pokrok, který tento obor zaznamenal.

Výroční cena ACRI je oceněním produktů a služeb českého železničního průmyslu.

Historicky 1. ročník tohoto unikátního a ojedinělého ocenění v oblasti železničního průmyslu a kolejových vozidel proběhl v roce 2007. Prestižní ocenění byla předána za velkého zájmu médií u příležitosti udílení Zlatých medailí Mezinárodního strojírenského veletrhu dne 2. října 2007 v Brně. Výherce 1. ročníku naleznete na webových stránkách ACRI.

2. ročník vyhlásila Valná hromady ACRI na svém zasedání v březnu 2008. Ceny budou předány v září 2008 na mezinárodním veletrhu kolejových vozidel Innotrans v Berlíně ve dnech 23. - 26. 8. 2008. Termín bude upřesněn.

Záštitu nad 2. ročníkem opět převzal ministr dopravy ČR Aleš Řebíček. Partnerství přijaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, České dráhy, a.s., SŽDC, s.o., Dopravní fakulta ČVUT Praha, Dopravní fakulta Univerzity Pardubice, ČSOB, a.s. a EGAP, a.s. Mediálními partnery jsou Grand Expres, Dopravní noviny a Železničář.

Výherce vybere odborná porota složená ze zástupců partnerů a zástupců Dopravních fakult Univerzity Pardubice a ČVUT Praha a Institutu dopravy Vysoké školy báňské Ostrava.

Kontakt:

Jana Kaněvová

tisková mluvčí ACRI

e-mail: kanevova@acri.cz

mob.: 602 680 709

Klíčová slova ČR-železnice-stroje-firmy-ACRI-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.