Český železniční průmysl v loňském roce opět posílil * Růst železničního průmyslu v České republice zhodnotili zástupci ACRI a jejich hosté na valné hromadě asociace

V Praze se konalo 12. března 2008 zasedání 21. valné hromady ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu. Valná hromada zhodnotila činnost ACRI v uplynulém roce, schválila plán aktivit a rozpočet pro rok 2008 a potvrdila ve svých funkcích členy předsednictva asociace.

Jako hosté na zasedání vystoupili ing. Vojtěch Kocourek, náměstek ministra dopravy ČR, ing. Vladimír Filip, člen představenstva ČD, a.s., ing. Bohuslav Navrátil, 1. náměstek generálního ředitele SŽDC, s.o., Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR. Ing. Libor Lochman, výkonný ředitel CER, ing. Pavel Kodym, ředitel Drážního úřadu, a Věra Venclíková, výkonná ředitelka Platformy pro rozvojovou spolupráci.

Valnou hromadu zahájil ing. Tomáš Ignačák, předseda předsednictva. V úvodu zhodnotil uplynulý rok: „Rok 2007 bude patřit, podobně jako již rok 2006, mezi úspěšná období. Po zásadních propadech v průběhu devadesátých let vidíme první signály rozvoje a růstu odvětví. Podle našich aktuálních statistik došlo v roce 2007 u členských firem ACRI k meziročnímu nárůstu tržeb ve výši 15 %. Letošní rok je již po roce 2006, kdy růst tržeb činil 24 %, celkově druhým rokem prokazatelného růstu našeho odvětví. Tyto nárůsty jsou o to více potěšitelné, že jsou zajištěny při prakticky srovnatelném počtu zaměstnanců. Je zřejmé zvýšení výkonnosti, produktivity, a tím i konkurenceschopnosti našeho oboru. To vše se pozitivně projevuje u řady dalších ekonomických a finančních ukazatelů. Rozvoj je způsoben růstem poptávky na domácím trhu a dále především řadou exportních úspěchů našich členů. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 tvořil podíl exportu již 44 %, a ve srovnání s podílem 30 % roku 2003, je zřejmé, že zahraniční úspěchy našich firem jsou významným faktorem dynamiky růstu železničního průmyslu. Uvedené výsledky a fakta jsou prvními pozitivními signály a současně i důkazy konkurenceschopnosti odvětví. Zároveň je nutné si uvědomit, že to je stále jen zlomek případného budoucího potenciálu odvětví. Při vhodné kombinace investic do dopravy v České republice s možnostmi cílené podpory našeho odvětví se vytvoří podmínky pro další výrazný ekonomický a exportní růst.

Na odvětvových výsledcích se přímo i nepřímo spolupodílí aktivní činností naše asociace, která se za poslední léta stala nezbytnou součástí železničního průmyslu. Současně se stala i respektovaným a uznávaným představitelem a partnerem v oboru. Za 13 let trvání a během 5 let od změny vlastní strategie, je dnes činnost asociace stabilizovaná. Již několik let permanentně a opakovaně vyvíjí rozsáhlé vlastní aktivity, které směřují k podpoře železnice a celého odvětví. ACRI stále přichází s řadou nových myšlenek a aktivit k posílení oboru. Mnoho z nich bylo realizováno právě v roce 2007. ACRI

- se stala přidruženým členem Svazu dopravy ČR, kde začala působit prvním rokem a postupně si budovat svou pozici,

- vyhlásila a vyhodnotila první ročník Výroční ceny ACRI,

- poprvé organizovala VIP diskusní fórum na Czech Raildays v Ostravě,

- uspořádala první ročník letního výjezdního zasedání na Pálavě,

- provedla první revizi své již dříve úspěšné strategie z roku 2003,

- poprvé zpracovala a vydala reprezentativní Ročenku ACRI.

Dříve uplatněná strategie, která v roce 2007 prošla po čtyřech letech dílčí revizí, je společně s vytvořeným modelem základním předpokladem dalšího významného upevňování a prohlubování celkového postavení a prestiže ACRI a celého odvětví českého železničního průmyslu a dopravního strojírenství v České republice i v zahraničí. Upevnění postavení a prestiže ACRI je patrné z řady dosažených úspěchů a i z celkového zájmu o spolupráci a členství. Od doby uplatnění nové strategie, došlo za poslední čtyři roky v ACRI k rozšíření členské základny z původního počtu 16 členů na současných 46 členů. Těchto 46 členských firem celkově zaměstnává cca 22 tisíc zaměstnanců a společně vytváří roční tržby ve výši 70 miliard Kč. ACRI není typickým zaměstnavatelským svazem, ale jako oborově specializovaná asociace je současně významným zaměstnavatelem v České republice. Členské firmy se nezanedbatelně podílí na exportu, ekonomickém růstu společnosti a tvorbě hrubého domácího produktu.“

Ing. Vojtěch Kocourek ve svém vystoupení poděkoval členům ACRI za jejich spolupráci. Poukázal na skutečnost, že se výkony v oblasti železniční dopravy zvedly a bude nutné řešit kapacitní zabezpečení dalších požadavků a nárůstů. „Věřím, že tento růst potřeb dokáží zajistit právě domácí firmy, a proto všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom získali práci pro české společnosti a pro české zaměstnance.“ Vyzval členy ACRI ke koordinaci kroků a podpoře při tomto stěžejním úkolu pro českou železnici.

Za České dráhy, a.s. účastníky valné hromady pozdravil ing. Vladimír Filip, který konstatoval, že právě výrobky členských firem ACRI pomáhají neustále vylepšovat image ČD, a.s. "Výrobky členských firem ACRI se dostaly na vyšší standard a jsou konkurenceschopné i v evropském měřítku." Tento trend přináší zvýšení počtu cestujících především v příměstské a regionální dopravě. Ing. Filip připomněl, že náš největší dopravce stále řeší problém obnovy svého vozidlového parku a hledá další zdroje financování.

"Železnici musíme chápat jako celek," uvedl ve svém vystoupení ing. Bohuslav Navrátil, 1. náměstek SŽDC. Zhodnotil spolupráci v této oblasti jako prospěšnou pro všechny subjekty železničního průmyslu a dopravy a prohlásil, že další spolupráce je potřebná a nutná.

Valné hromady se jako host zúčastnil i Petr Kašík, výkonný ředitel Svazu dopravy ČR, jehož přidruženým členem je ACRI od loňského roku. Petr Kašík řekl: "Pro zajištění konkurenceschopnosti železnice je nutné snížit poplatek za dopravní cestu, který železnici znevýhodňuje oproti ostatním druhům dopravy." Ve svém vystoupení informoval o programu na revitalizace železničních vleček a programu na podporu veřejných logistických center. Vyzval členy ACRI k expertní spolupráci při připomínkování technických norem a k integraci v normotvorné oblasti.

Významným hostem letošní valné hromady ACRI byl výkonný ředitel CER, ing. Libor Lochman. "V evropském měřítku zažívá železniční doprava renesanci jak v oblasti osobní dopravy, tak i v oblasti dopravy nákladní. Všichni dopravní odborníci v Bruselu se teď zabývají harmonizací podmínek mezi jednotlivými druhy dopravy. Připravuje se revize směrnice o Eurovignete ve směru k integraci externích nákladů." Revize by měla přinést rovnoměrnější rozložení dopravních výkonů. Dále ing. Lochman uvedl, že diskutované poplatky za dopravní cestu, které nejsou v současné době srovnatelné nejen se silniční dopravou, ale nejsou srovnatelné ani v rámci jednotlivých zemí EU, jsou dalším aktuálním tématem. Pro Českou republiku jsou velmi zásadní i projekty koridorů a interoperability. "Ve všech těchto oblastech nutně potřebujeme daleko větší zapojení dopravních expertů z České republiky," řekl Libor Lochman závěrem

Kontakt:

Jana Kaněvová

tisková mluvčí ACRI

e-mail: kanevova@acri.cz

mob.: 602 680 709

http://www.acri.cz

Klíčová slova ČR-železnice-stroje-firmy-ACRI-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.