Kreditní program OZP

V následujících dnech obdrží statisíce klientů Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) mimořádné příspěvky na zdravotní prevenci v rámci Kreditního programu OZP, a to podle výsledků čerpání zdravotní péče v roce 2007. V průběhu roku 2008 pak bude Kreditní program pokračovat pro nové pojištěnce, těhotné a další skupiny pojištěnců.

To je bezesporu dobrá zpráva pro příjemce a snad i zajímavá informace pro všechny ostatní.

Těmito příspěvky totiž OZP oceňuje své klienty, kteří v uplynulém období jednoho roku čerpali jen malé náklady na zdravotní péči, a to také mimo jiné i díky svému zodpovědnému přístupu k preventivní péči.

Kreditní program OZP systémem svých příspěvků však také dále podporuje prevenci nastávajících matek vč. péče o novorozence a dále motivuje nové pojištěnce OZP k vhodné péči o zdraví.

Výše příspěvků se podle stanovených podmínek pohybuje od 450 do 2000 korun na osobu a rok, kromě toho mají příjemci kreditu samozřejmě nárok na čerpání dalších výhod a služeb, které OZP v rámci svých aktivit nabízí všem pojištěncům.

Co je na Kreditním programu dále zajímavé?

Pojištěnci se o přidělení kreditu, tedy jinými slovy o mimořádný příspěvek na prevenci, nemusejí sami starat - OZP jim nabídku na využití této výhody oznámí sama písemně společně s návodem, jak kredit využít.

A zejména - pojištěnci si sami mohou vybrat, na co příspěvek využít, z široké škály možností, kterou OZP nabízí. Jediným omezením je vlastně zákonem stanovené určení fondu prevence. Přitom dobře si vybrat může každý bez rozdílu věku. A pak už stačí pouze vyplnit obdržený formulář a spolu s účetními doklady jej zaslat do OZP, která provede platbu na účet klienta, či mu zašle peníze složenkou.

Kontakt:

Ing. Jaroslav Procházka

vedoucí oddělení rozvoje a marketingu OZP

e-mail: jaroslav.prochazka@ozp.cz

tel.: 261 105 317, mobil 724 112 214

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Roškotova 1225/1

140 21 Praha 4

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-OZP-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.