Inaugurace děkana Fakulty managementu VŠE

Dne 19. února 2008 v 11:00 hod. proběhne inaugurace nově zvoleného děkana Fakulty managementu v Jindřichově Hradci prof. Radima Jirouška, DrSc. Profesor Jiroušek řadu let vedl vědecké oddělení Ústavu teorie informace a automatizace AVČR, od roku 1993 působil na Fakultě informatiky VŠE jako proděkan pro vědu a výzkum a vedoucí Laboratoře pro inteligentní systémy. Od roku 2002 pracoval na Fakultě managementu jako vedoucí katedry managementu informací a předseda Oborové rady doktorského studia.

Fakulta managementu založená v roce 1994 je nejmladší fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze a současně jedinou umístěnou mimo hlavní město. Počet jejích studentů nyní překročil 1300. Posledních šest let zde vykonával funkci děkana Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. V průzkumu uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu, který provedlo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK v Praze, se v letech 2006 a 2007 FM VŠE umístila na 1. místě.

Kontakt:

RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.

proděkan pro vnější vztahy

tel.: +420 724 005 282, +420 384 417 205

e-mail: syrovatk@fm.vse.cz

http://www.fm.vse.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-VŠE-PROTEXT

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.