Ceny FAIR BYDLENÍ za rok 2007 uděleny

Redakce BYDLENÍ.CZ udělila za rok 2007 cenu FAIR BYDLENÍ pěti společnostem. Touto cenou oceňuje tým portálu BYDLENÍ.CZ firmy z oblasti bydlení, které své reklamní a marketingové aktivity chápou jako součást služby zákazníkům, a které otevřeností komunikace a svým působením na trhu přispívají ke kvalitě a dobré pověsti svého oboru a podnikatelské etice.

Udílení cen FAIR BYDLENÍ je součástí naplňování záměru být průvodcem spotřebitele v cestě za kvalitou, s nímž portál BYDLENÍ.CZ před více než deseti lety zahájil svou činnost.

Za rok 2007 získaly ocenění tyto firmy:

AHORN CZ, s.r.o.

za odborný a příkladně odpovědný přístup k lidskému zdraví a důraz, který firma klade na individuální vhodnost svých výrobků určených pro zdravé spaní.

http://www.ahorn.cz

Rockwool, a.s.

za soustavnou podporu, kterou jako významný výrobce izolačních materiálů z kamenné vlny věnuje šíření ekologicky a ekonomicky výhodných metod stavění a za věcný, objektivní a přínosný zůsob jejich popularizace.

http://www.rockwool.cz

Sykora, spol. s.r.o.

za komplexní a profesionální přístup k procesu výběru a realizace kuchyně, v němž je zákazník rovnocenným, přesně informovaným a spolurozhodujícím partnerem.

http://www.kuchyne-sykora.cz

Vydavatelství ERA

za energii, invenci a vysokou kvalitu vydavatelských aktivit zaměřených na architekturu, stavebnictví, design a problematiku bydlení a za dlouhodobou snahu přinášet ve své produkci opomíjená témata a nové pohledy.

http://www.erag.cz

Whirlpool CR, spol. s.r.o.

za reklamní aktivity vedoucí spotřebitele k poučené a odpovědné volbě domácích spotřebičů, která bere v úvahu jak jejich uživatelský komfort tak ekologický dopad.

http://www.whirlpool.cz

O BYDLENÍ.CZ

http://www.bydleni.cz

http://www.interier.cz

Nejstarší a nejrozsáhlejší internetový portál věnovaný problematice stavění, bydlení a životního stylu zahájil svou činnost 7. listopadu 1997. Od počátku je budován jako katalog firem a internetový magazín tak, aby uspokojil návštěvníky v celém spektru oblasti bydlení - od výměny nebo pořízení bytu či domu přes jeho vybavení až po jeho užívání. Inspiraci poskytuje prostřednictvím informací, článků, ale i nabídky knih a časopisů.

Kontakt:

Svatava Morávková

e-mail: moravkova@bydleni.cz

gsm: +420 603 583 304

Klíčová slova ČR-byty-média-internet-ocenění-Abstract-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
IT, telekomunikace
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.