AMRI jmenovala nového ředitele chemické výroby pro svůj evropský závod

Společnost AMRI (burzovní index NASDAQ:AMRI) jmenovala Dr. Philipa Williama Smalla ředitelem chemické výroby ve svém závodě v Maďarsku.

MULTIMEDIÁLNÍ MATERÁLY JSOU K DISPOZICI NA ADRESE: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5555084

V této nové funkci převezme Dr. Small odpovědnost za všechny evropské aktivity společnosti AMRI související s chemií, jako jsou například syntézy na zakázku, lékařská chemie, analytické služby, návrhy a výroba knihoven.

Small má více než 20 let zkušeností z praxe i vedení v oblasti lékařské a kombinatorické chemie, které získal u předních společností zabývajících se kombinatorickou chemií a objevy nových léčiv. V poslední době pracoval Dr. Small ve funkci viceprezidenta a vedoucího vysoce objemových chemických operací ve společnosti Tripos Discovery Research v Anglii, kde měl na starosti asi 90 vědců. V této funkci zodpovídal za prosazování strategických směrů, politiky, cílů a plánů společnosti. Hrál klíčovou roli v úspěšném vývoji společnosti s původními 12 lidmi na 170 zaměstnanců, a byl projektovým manažerem největšího projektu, který kdy společnost Tripos Discovery Research přijala (dodávka 400.000 sloučenin v ceně 100 milionů amerických dolarů během 4 let).

Než začal pracovat pro firmu Tripos, zastával přední vedoucí funkce v oblasti chemického průmyslu ve společnostech OSI Pharmaceuticals (Birmingham, Velká Británie), Oxford Diversity/OAI (Oxford, Velká Británie) a Unilever Research (Merseyside, Velká Británie). Dr. Small získal titul Ph.D. z organické chemie na univerzitě - University of Wolverhampton v roce 1983.

"Jsem velmi rád, že mohu přivítat Dr. Smalla do vedoucího týmu v naší maďarské pobočce," řekl generální ředitel společnosti AMRI Thomas E. D'Ambra, Ph.D. "Jeho cenné zkušenosti ve vedení a managementu projektů budou hrát klíčovou roli v urychlení rozvoje našich evropských operací," dodal Dr. D'Ambra.

"Zkušenosti Dr. Smalla v oblasti lékařské a kombinatorické chemie přinesou další hodnotu k naší základně znalostí a dovedností, posílí naše schopnosti poskytovat moderní, chemické služby na řešení mnoha problémů, které nejlépe uspokojí potřeby našich klientů v oblasti outsourcingu," řekl Michael A. Guaciaro, Ph.D., výkonný ředitel maďarské provozovny společnosti AMRI.

Společnost AMRI, založená v roce 1991, poskytuje vědecké služby, technologie a produkty, které zlepšují kvalitu života a zároveň přinášejí zdokonalení, hodnoty a maximální návratnost. Mezi klíčové aktivity společnosti patří platforma služeb typu fee-for service (poplatek za každou službu) zaměřené na objevy nových léčiv, vývoj a výrobu; a samostatná, oddělená divize výzkumu a vývoje zahrnuje chráněné technologie, interní objevy léčiv a další možnosti, které jí umožňují širší spolupráci. Společnost AMRI má pobočky ve Spojených státech amerických, Evropě a Asii a nabízí zákazníkům celou řadu služeb a modelů.

Prohlášení v této tiskové zprávě, která nepředstavují historická fakta jsou výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995, která zahrnují určitá rizika a nejasnosti. Tato prohlášení mohou být identifikována takovými výrazy jako "snad", "mohl by", "měl by", "by", "bude", "hodlat", "očekávat", "čekat", "věřit" a "pokračovat" nebo podobnými slovy. Čtenáři by neměli přikládat těmto výhledovým prohlášením přílišný význam. Skutečné výsledky společnosti se mohou zcela lišit od těchto výhledových prohlášení v důsledku mnoha faktorů, z nichž mnohé není společnost schopna předvídat a mohou být mimo rámec její kontroly. Mezi faktory, které mohou takové rozdíly způsobit patří mimo jiné schopnost společnosti získat a udržet si zkušené vědce, trendy v oblasti farmaceutických a biotechnologických společností, outsourcing pro chemický výzkum a vývoj, schopnost společnosti prosazovat svá práva v oblasti duševního vlastnictví a technologií, rizika vyplývající pro společnost z mezinárodních operací a schopnost společnosti účinně řídit její rozvoj, stejně jako faktory uvedené ve výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 31. prosince 2005, které předložila Komisi pro cenné papíry 16. března 2006 a dalších hlášeních, které společnost předkládá této komisi. Společnost nemá žádnou povinnost ani nemá v úmyslu aktualizovat výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě po datu jejího vydání.

MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY NALEZNETE NA INTERNETOVÉ ADRESE: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5555084

KONTAKT:

AMRI

Adrienn Bollok-Szabo

Koordinátor marketingu

Tel.: +36-1-6666-100

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova Maďarsko-chemie-průmysl-věda-farmacie-AMRI-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Chemický a farmaceutický průmysl
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.