Otevření nových výkrmů v Čekanicích

Holding Agropol Group dnes slavnostně otevřel své vlastní haly pro výkrm brojlerů, které se svým vybavením a použitými technologiemi řadí mezi nejmodernější v Evropě. Celková kapacita devíti nových hal je 413 000 ks drůbeže v jednom zástavu.

Nové haly v Čekanicích budou provozovány pod hlavičkou společnosti Výkrm Tagrea, s.r.o., dceřiné společnosti jednoho z našich agrocenter Tagrea, a.s. Na obsluhu všech devíti hal bude třeba pouze pěti pracovníků proškolených v dodržování zásad správné výrobní praxe pro výkrm brojlerů.

Technologie použité v nových halách odpovídají nejnovějším poznatkům po stránce zootechnické, welfare zvířat a bezpečnosti chovu s respektováním šetrného přístupu k životnímu prostředí. Kontrola brojlerů je zabezpečena monitorovacím a kamerovým systémem, který sleduje chování zvířat po celou dobu jejich výkrmu. Kvalitu vnitřního prostředí zajišťuje automatický systém vzduchotechniky. Zootechnické ukazatele (váha brojlerů, přírůstek, spotřeba vody, krmiva a konverze) jsou vyhodnocovány on-line díky modernímu informačnímu systému obsluhovanému přes počítač.

Výstavba vlastních výkrmů holdingu Agropol Group je v souladu se strategií uzavřené výrobní vertikály - tedy kontrolovaného procesu od jednodenního kuřátka vykrmeného vlastními certifikovanými krmivy z našich výroben až po zpracování drůbežího masa do produktů se značkou Vodňanské kuře.

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-potraviny-stavby-chov-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.