Změny ve vedení Agropol Group, a.s.

Ve společnosti Agropol Group, a.s., došlo dne 13.11.2007 k organizační změně na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov společnosti. Tato změna byla učiněna v souvislosti s dlouhodobým cílem oddělení pravomoci a odpovědnosti vlastníka od obchodního vedení. Na základě rozhodnutí představenstva dochází i ke změnám na manažerské úrovni řízení společnosti Agropol Group, a.s.

Řízení společnosti přechází k tzv. německému modelu, pro který platí, že v působnosti valné hromady zůstává volba a odvolání členů dozorčí rady, přičemž členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. V návaznosti na změnu modelu řízení dojde ke změně ve složení orgánů společnosti a s účinností od 3.12.2007 budou obsazeny takto:

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Malúš - předseda dozorčí rady

Ing. Michal Pátek - místopředseda dozorčí rady

Ing. Josef Štverák - člen dozorčí rady

Představenstvo:

Ing. Leoš Chalupa - předseda představenstva

Ing. Marek Hofta - místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Škorpík, Ph.D. - člen představenstva

Souběžně se změnami v orgánech společnosti dochází i ke změnám na manažerské úrovni řízení společnosti Agropol Group, a.s. Dnem 3.12.2007 odchází Ing. Jiří Malúš z funkce generálního ředitele a Ing. Michal Pátek z funkce finančního ředitele. Od stejného dne začne funkci generálního ředitele Agropol Group, a.s., vykonávat Ing. Leoš Chalupa a funkci finančního ředitele Ing. Jaroslav Škorpík, Ph.D. (oba jmenovaní dosud pracovali ve vedení společnosti Agropol Trading, s.r.o.).

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-potraviny-personální-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.