Předání Petice

Předání Petice proti porušování lidských a občanských práv a možné cílené "likvidaci" nemocných ze strany orgánů veřejné moci, spočívající v nerespektování potřeb zdravotně postižených Chronickým únavovým a imunitním dysfunkčním syndromem ME/CFS v České republice a ignorováním řešení jejich kritické zdravotně-sociální situace.

Ministryni vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin Džamile Stehlíkové bude dne 16. listopadu 2007 předána výše uvedená petice. Oficiální předání do rukou tajemníka paní ministryně provede osobně zástupkyně pacientů zdravotně postižených myalgickou encefalomyelitidou/chronickým únavovým syndromem (ME/CFS) Ing. Jana Outratová, CSc, která je podavatelkou Petice proti porušování lidských a občanských práv českých pacientů s tímto onemocněním.

Pacienti v Petici žádají o okamžitou nápravu diskriminačního přístupu ke komplexní lékařské i sociální péči, ukončení bagatelizace nemoci a následků, které způsobuje, odstranění šíření dezinformací, jež vedou k jejich diskriminaci a sociálnímu vyloučení.

Přítomným novinářům budou písemně předány základní požadavky diskriminovaných zdrav. postižených nemocných ME/CFS.

Předání se uskuteční na adrese:

Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, 110 00 Praha 1

v pátek 16. listopadu 2007 v 09:15 hodin

TUTO INFORMACI JE MOŽNO SI OVĚŘIT u podavatelky:

Ing. Jana Outratová CSc.

U Písecké brány 18

160 00 Praha 6

tel.: + 420 233 325 331, 605 889 408

e-mail: j.outrata@centrum.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-menšiny-vláda-handicapovaní-petice-Outratová-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.