Abbott byla zařazena časopisem Science Magazine na seznam nejlepších zaměstnavatelů v oblasti biotechnologií a farmacie * Oceněny byly příležitosti pro profesní růst, uznání za nové nápady a vytvořené prostředí, ve kterém se vědci mohou rozvíjet

Již popáté za sebou byla společnost Abbott (burzovní index NYSE: ABT) zařazena v průzkumu časopisu Science magazine mezi 20 nejlepších zaměstnavatelů v oblasti biotechnologií a farmacie.

Věda představuje pro společnost nejdůležitější součást svých aktivit. Aby se výzkumníkům dobře pracovalo, nabízí jim společnost Abbott celou řadu možností profesního růstu v takových oblastech, jako je vedení a obchod. Kromě toho spolupracuje s akademiky, kterým pomáhá uplatnit se v průmyslovém prostředí. Nedávno byla společnost Abbott jmenovaná časopisem BusinessWeek také jedním z "nejlepších míst, kde začít kariéru" ("Best Places to Lunch a Career" http://www.abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0522.htm)

"To, aby naši vědci mohli naplno využít svůj potenciál, a byli schopni vyvíjet nové a lepší možnosti léčby pro pacienty, je pro úspěch společnosti Abbott velmi důležité. Proto se snažíme pro ně vytvářet takové prostředí, kde by se cítili dobře a mohli vyvíjet stále nová řešení," řekl Miles D. White, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Abbott. "Kromě toho, že jsme opět získali od časopisu Science magazine ocenění za pracovní prostředí, které vytváříme, získala výjimečná práce společnosti Abbott nedávno uznání v podobě Galénovy ceny (Prix Galien USA), ocenění časopisu Wall Street Journal za technologii, a ceny za nejlepší inovace Chicago Innovation Awards."

Výsledky průzkumu časopisu Science magazine vychází ze studie provedené nezávislou výzkumnou firmou, kterou časopis pověřil, a byly publikovány ve speciální obchodní příloze časopisu vydaného 12. října. Respondenti byli požádáni, aby zhodnotili společnosti podle 23 parametrů, jako například finanční situace, schopnosti reagovat na změny a kvalitě prostředí pro výzkum.

Letošní průzkum se zaměřil na vyhledávání společností, které mají nejlepší reputaci jako zaměstnavatelé. Bylo osloveno 3.157 respondentů z řad čtenářů časopisu Science a dalších vybraných osob. 29 procent dotázaných pocházelo z jiných zemí než z USA, především ze západní Evropy, a 92 procent pracovalo v soukromém sektoru.

Výsledky průzkumu analyzovala společnost Senn-Delaney Culture Diagnostics & Measurement, která použila k seřazení společností matematický postup. Hodnoticím kritériem byla reputace firmy jako zaměstnavatele. Při tomto procesu společnost brala v úvahu 23 různých atributů jako například: dojem, jaký firma vytváří, její vedení a zaměření, finanční stránka, pracovní kultura/prostředí, rovnováha mezi prací a soukromým životem, spolupráce mezi kolegy a akademickou sférou, a kompenzace a odměny.

Nejlepší možnosti profesního růstu v této oblasti průmyslu

Pro vědce společnosti Abbott na všech úrovních byly zavedeny unikátní programy, které jim mají umožnit posílit a rozvíjet jejich schopnosti, aby byla společnost stále tak úspěšná jako dnes. Speciální program profesního růstu pro vědce (Leadership Development for Scientists), určený pro rozvoj znalostí a dovedností nejnadějnějších vědců a lékařů, pomáhá rozvíjet dovednosti v oblasti vedení a obchodu, které obvykle nejsou součástí běžných školení. Společnost Abbott nabízí rovněž program rozvoje pro lékaře (Physician Development Program), v rámci kterého mohou odborníci, kteří nikdy nepracovali v průmyslu, získat přehled o vývoji nových léčiv. Kromě toho spolupracuje společnost Abbott s předními vysokými školami a univerzitami na vývoji studijních plánů, které by pomohly vědcům získat představu a informace o práci v průmyslu. Díky této oboustranně výhodné spolupráci získávají kandidáti takové znalosti, díky nimž mohou být ve svých funkcích úspěšní.

Ocenění a uznání nových nápadů a úspěchů

Kromě ocenění mimo rámec společnosti, mohou vědci získat rovněž unikátní uznání uvnitř firmy Abbott. Nejvyšším oceněním pro vědce společnosti Abbott je zařazení do prestižního klubu Volwiler Society. Zaměstnanci mohou rovněž obdržet cenu prezidenta firmy (President's Awards), ocenění za patent/vynález a další.

O společnosti Abbott

Kromě uznání časopisu Science magazine, byla společnost Abbott zařazena mezi nejlepší zaměstnavatele vědeckých pracovníků také časopisem The Scientist. Společnost se stala nedávno také součástí seznamu "nejlepších míst, kde začít kariéru" ("Best Places to Launch a Career"), který vyhlašuje časopis BusinessWeek. Časopis Working Mother ji zařadil do seznamu "100 nejlepších firem pro pracující matky" ("Top 100 Best Companies for Working Mothers"). Společnost Abbott figuruje rovněž již mnoho let na seznamu časopisu DiversityInc "50 nejlepších firem v oblasti diverzity" ("Top 50 Companies for Diversity").

Společnost Abbott je globální zdravotnická společnost se širokou základnou, která se zabývá objevy, vývojem, výrobou a prodejem farmaceutických a léčebných produktů, včetně výživových doplňků, zařízení a diagnostiky. Společnost zaměstnává 65.000 lidí a nabízí své produkty ve více než 130 zemích.

Tiskové zprávy o společnosti Abbott a další informace naleznete na internetové adrese http://www.abbott.com.

Internetové stránky: http://www.abbott.com

Zdroj: Abbott

Laura Weberová ze společnosti Abbott

Tel.: +1-847-936-3708

Klíčová slova USA-média-farmacie-věda-Abbott-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Kultura
Média, společnost a životní styl
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.