Zákazníci z celého světa by přešli k takovým poskytovatelům energie, kteří pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, jak vyplývá ze studie od Accenture * Jednotlivci v méně vyspělých zemích si uvědomují rizika změn klimatu dokonce ještě více než ob

Devět z deseti zákazníků po celém světě by přešlo k takovému poskytovateli energie, který nabízí produkty a služby ve snižování emise skleníkových plynů. Vyplývá to ze studie o změnách klimatu, kterou dne 17. října zveřejnila společnost Accenture (burzovní index NYSE: ACN).

Ze studie, vycházející z průzkumu provedeného u více než 7.500 zákazníků v 17 zemích Severní Ameriky, Evropy a Asie, vyplývá, že 89 procent všech dotazovaných zákazníků by přešlo k takovému poskytovateli energie, který nabízí produkty a služby s nižšími emisemi uhlíku.

Přesto, že si změny klimatu a jejich rizika uvědomují respondenti z celého světa, největší zájem o ně projevili dotázaní v méně vyspělých zemích. Na 97 procent dotazovaných zákazníků v Brazílii, Číně a Indii uvedlo, že si uvědomuje změny klimatu, oproti 85 procentům všech respondentů. Na 98 procent dotázaných v těchto méně vyspělých zemích uvedlo, že věří, že změny klimatu mohou přímo ovlivnit jejich životy, v porovnání se 73 procenty dotázaných v Evropě.

Respondenti v méně vyspělých zemích si rovněž nejvíce uvědomují úroveň úsilí, které budou muset jejich země vynaložit na to, aby se jim podařilo splnit plánované cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Například více než 80 procent dotázaných v méně vyspělých zemích uvedlo, že se snaží nepoužívat auto (82 procent, oproti v průměru 68 procentům všech dotázaných), a snaží se nekupovat potraviny dovážené letecky (82 procent, oproti v průměru 63 procentům všech ostatních respondentů).

Celkem devět z 10 všech dotázaných uvedlo, že poskytovatel energie, který nepodniká žádné konkrétní kroky na snižování změn klimatu, na ně dělá negativní dojem. Kromě toho více než polovina (54 procent) prohlásila, že by byla ochotna změnit svého poskytovatele plynu a elektřiny, pokud by jejich současný dodavatel nenabízel žádné produkty a služby podporující boj proti změnám klimatu. Na 61 procent uvedlo to samé, pokud jde o poskytovatele ropy.

Kromě toho téměř dvě třetiny (64 procent) respondentů uvedlo, že by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu (o 11 procent v průměru) za produkty a služby, které produkují méně emisí skleníkových plynů.

"Z výzkumu společnosti Accenture vyplývá, že zatímco prvotní dopad, pokud jde o obchodní prostředí, se projeví nejvýrazněji u poskytovatelů energie, je pravděpodobné, že tento dopad se stále rychleji rozšíří i na další zdrojové společnosti, ať už přímo nebo v důsledku dopadů na dodavatelské řetězce a obchodníky, kteří jednají přímo se zákazníky," řekl Sander van 't Noordende, generální ředitel provozní skupiny zdrojů společnosti Accenture. "Od ropných společností, poskytovatelů plynu pro maloobchodníky, od společností poskytující finanční služby pro vlády, žádný poskytovatel produktů nebo služeb nebude imunní vůči zkoumání a akcím zákazníků."

Studie prokázala, že jednotlivci se začínají v každodenním životě chovat tak, aby pomáhali zabránit změnám klimatu. Velká většina (85 procent) respondentů uvedla, že si buď "velmi" nebo "částečně" uvědomuje změny klimatu. Na 81 procent věří, že přímo ovlivní jejich život.

Zatímco většina (více než 80 procent) zákazníků věří, že změny klimatu budou mít největší dopad na počasí a ekosystém, tři ze čtyř (74 procent) uvedli, že věří, že budou mít rovněž výrazný dopad na lidské zdraví.

"Tento významný a rychlý posun v zákaznickém prostředí v globálním měřítku představuje velkou příležitost pro společnosti, které včas pochopí zájmy a hodnoty zákazníků. Pokud jde o změny klimatu, nabídnou jim výhodu nad konkurencí, a odliší je tak v očích zákazníků," řekl van 't Noordende.

Ze studie rovněž vyplývá, že zákazníci již podnikají kroky, aby pomohli zabránit změnám klimatu. Většina respondentů uvedla, že 'běžně' recykluje papír nebo plasty (71 procent dotázaných), vypíná elektrické spotřebiče, když nejsou v provozu (62 procent), stahuje topení nebo klimatizaci v domácnosti (61 procent), a používá vysoce hospodárné žárovky (59 procent). Více než jeden ze tří (41 procent) respondentů uvedl, že pravidelně nakupuje produkty, které obsahují recyklovaný materiál.

Metodika

Studie o změnách klimatu společnosti Accenture vychází z internetového průzkumu provedeného u 7526 zákazníků v 17 zemích po celém světě. Výzkum byl zaměřen na zjištění názoru na změny klimatu. Dotazováni byli zákazníci v Severní Americe (1511 dotázaných), v Evropě (3512 dotázaných), v Japonsku a Austrálii (1001 dotázaný), stejně jako v méně vyspělých zemích, kterými jsou Brazílie, Čína a Indie (1502 dotázaných). Jednalo se o reprezentativní vzorek populace v různých zemích, kromě méně vyspělých zemí, kde byli dotazováni obyvatelé měst.

O společnosti Accenture

Společnost Accenture se zabývá poradenstvím v oblasti globálního managementu, technologických a outsourcingových služeb. Společnost se snaží zavádět moderní řešení a spolupracuje se svými klienty, aby jim pomohla zvýšit produktivitu a řízení. Má vynikající odborné znalosti v průmyslu a obchodu, rozsáhlé globální zdroje a skvělé renomé, takže může doporučit ty pravé lidi, dovednosti a technologie, aby svým zákazníkům co nejlépe pomohla zlepšit jejich výkony. Společnost zaměstnává kolem 170.000 lidí ve 49 zemích. Firma ve fiskálním roce končícím 31. srpnem 2007 měla čistý příjem ve výši 19,70 miliardy amerických dolarů. Internetové stránky společnosti naleznete na adrese http://www.accenture.com.

KONTAKT:

Společnost:

Accenture

Allen Valahu

Tel.: + 33 1 53 23 57 54

E-mail: allen.valahu@accenture.com

nebo

pro společnost Accenture

Russ Keene

Tel.: + 512-372-6364

E-mail: russ.keene@bm.com

Klíčová slova Británie-služby-Accenture-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.