Oznámení o fúzích holdingu Agropol Group

Koncem měsíce září 2007 nabyly účinnosti fúze, jejichž výsledkem byl zánik tří původně samostatných společností holdingu Agropol Group a jejich sloučení s jinou tzv. nástupnickou společností - Agropol, a.s. se sloučil s Agropol Group, a.s., ZZN Polepy se sloučilo s Agronou, a.s., a Doagra, a.s., se sloučila s Proagro, a.s. Všechny výše jmenované společnosti zanikly bez likvidace.

Toto právní nástupnictví ve všech výše uvedených případech znamená, že ve veškerých obchodně smluvních vztazích (jakož i vlastnických, úvěrových, nájemních, pracovněprávních atd.), jejichž účastníkem bude zanikající společnost ke dni 30. 9. 2007, nastoupí na její místo společnost nástupnická, a to přímo, ze zákona, to znamená bez nutnosti dalších právních úkonů.

Více informací najdete na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.