Občané Brna - Králova Pole odmítli návrh starosty

Včera se na pozvání starosty MČ Královo Pole Ing. Ivana Kopečného sešli nájemci bytových domů v lokalitě Tábor 42 - 50 a Kounicova 60 - 66, která se nachází v těsném sousedství historicky významného parku Šelepova. Cílem setkání bylo seznámit přítomné s návrhem projektu revitalizace těchto domů spojené s účastí developera. Prezentovaný projekt vznikl krátce poté, co byly tyto objekty zařazeny do seznamu domů určených k privatizaci. Jeho nedílnou součástí je vybudování bytových nástaveb na uvedených objektech, výstavba garáží a zřízení nových parkovacích míst.

Na 223 účastníků setkání z 240 bytů, jichž se projekt týká, jej jednoznačně odmítlo z několika důvodů. Za nejzávažnější pokládají porušení statiky domů v důsledku zvýšeného zatížení nástavbami. Obyvatelé těchto domů připomněli výsledek statického posudku, který již před několika lety nedovoloval půdní vestavbu bytů v těchto objektech z důvodu přetížení. Nyní předkládaný nový projekt je, jak uvedli jeho autoři (analytik trhu realit firmy GAUTE, a.s. a dvojice architektů společnosti Hexaplan International), ve stadiu návrhu, které žádný odborný statický posudek nezahrnuje.

Odmítavé stanovisko obyvatel dotčené lokality je dáno i úsilím uchránit před necitlivými zásahy promyšlený architektonický a urbanistický celek a zabránit zhoršení kvality bydlení a životního prostředí, které by realizací projektu nezbytně nastalo. Zvýšení objektů o 2 podlaží by způsobilo výrazné zhoršení přístupu denního světla do bytů v nižších podlažích, výstavba garáží a parkovacích ploch by znamenala likvidaci izolační zeleně, zvýšenou prašnost, exhalace, zvýšení hluku a další neblahé jevy.

Jak starosta Kopečný na setkání uvedl, projekt nebude realizován, pokud nezíská podporu nadpoloviční většiny nájemců.

Z atmosféry v sále byla patrna i nedůvěra vstupovat do projektu předpokládajícího majoritní podíl MČ Brno - Královo Pole v počátku založení společenství bytových vlastníků, k němuž by pak budoucí vlastníci domů přistupovali teprve po vybudování nástaveb a jejich prodeji. I když v některých obcích podobné modely celkem úspěšně fungují, obyvatelé dali najevo výrazně negativní názor na své zkušenosti s dosavadní správou dotčené lokality. Proto také v uplynulých dnech vzniklo Občanské sdružení Táborité, Brno - Královo Pole, jehož hlavním cílem je zasazovat se o zachování kvality obytného prostředí a řádnou správu urbanistického celku, který je tvořen uvedenými bloky bytových domů, zelení v jejich bezprostřední blízkosti a parkem mezi ulicemi Šelepova a Klusáčkova.

Tento urbanistický komplex byl realizován podle projektu významného architekta meziválečné avantgardy Jiřího Krohy. Jeho hodnota spočívá nejen ve standardu bytů a domů, ale zejména v kvalitě obytného prostředí s vyváženým poměrem hustoty zástavby, výšky zástavby a zelených ploch.

Kontakt:

Přípravný výbor Občanského sdružení Táborité, Brno - Královo Pole

http://www.taborite.cz

info@taborite.cz

Autorka zprávy: Svatava Morávková

603 58 33 04

ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou k dispozici na internetu na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-správa-firmy-ABSTRACT-PROTEXT

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.