McDonald's ušetří energii a zvýší provozní efektivitu díky technologii Echelon

Společnost Echelon Corporation (burzovní index NASDAQ:ELON), přední poskytovatel síťových technologií, které jsou využívány pro řízení a snížení spotřeby energie, dnes oznámila, že společnost McDonald's Corporation si vybrala její technologii LonWorks(R), aby propojila vybavení svých kuchyní, a vytvořila tak "kuchyně budoucnosti", které si kladou za cíl snížit spotřebu energie a zvýšit provozní efektivitu. Společnost McDonald's vyzývá výrobce kuchyňského zařízení, aby využívali technologii pro úsporu energie společnosti Echelon u nových zařízení pro její restaurace.

MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY JSOU K DISPOZICI NA ADRESE:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5442534

"Chceme se stát jedničkou v oblasti odpovědnosti k životnímu prostředí a řízení energie. Jsme velmi rádi, že jsme získali osvědčenou platformu, díky níž můžeme naše cíle naplnit," řekl Bob Langert, viceprezident oddělení pro společenskou odpovědnost firmy McDonald's. "Díky technologii společnosti Echelon budou moci naši franšízanti vytvářet restaurace se snadnějším provozem, které umožní preventivní údržbu a poskytování nových služeb, a zároveň nižší spotřebu energie."

Společnost McDonald's využívá technologii společnosti Echelon ke komunikaci a výměně dat mezi různými částmi kuchyňského zařízení ve svých restauracích, což umožňuje vývoj aplikací pro zdokonalování procesů, řízení využití energie a úsporu nákladů na údržbu. Tato komunikace probíhá ve stávajících přenosových vedeních. To umožňuje snadnou instalaci a dodatečnou montáž zařízení, aniž by musela společnost McDonald's při instalaci bourat zdi. Společnost McDonald's zkoušela podobné technologie, včetně radio frekvence (RF). Nicméně, technologie společnosti Echelon se ukázala jako nejspolehlivější a cenově nejefektivnější.

Internetový server i.LON(R) společnosti Echelon bude používán ke shromažďování dat z kuchyňských zařízení společnosti McDonald's, přičemž ušetří náklady na pracovníky, kteří by museli sbírat a vyhodnocovat tyto údaje sami. Zároveň se tímto internetovým serverem snižuje riziko výskytu možných chyb.

Otázky bezpečnosti potravin jsou v tomto odvětví velmi důležité. Tato inteligentní zařízení poskytují data potřebná k uspokojení požadavků dokumentu Analýza rizik a tvorba kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) zdravotnických oddělení. To ušetří náklady na pracovní síly, které musely dosud odečítat údaje z teploměrů a vypracovávat hlášení.

"Otevřené normované technologie jsou pro společnost McDonald's velice důležité. Věříme, že potravinářský průmysl si uvědomí a bude využívat výhody síťových zařízení, včetně přímých operací a úspory energie," řekl Bernard Morauw, ředitel oddělení systémových zařízení společnosti McDonald's Corp. "Platforma LonWorks umožní různým výrobcům po celém světě využívat jasné otevřené standardy k tomu, aby mohli poskytovat integrovaná řešení pro restaurace McDonald's."

Technologie LonWorks umožňuje, aby inteligentní kuchyňské vybavení bylo snadno začleněno do stávajících nebo plánovaných stavebních podsystémů, jako jsou například klimatizační systémy (vytápění, větrání a klimatizace) a osvětlení, která jsou také založena na protokolu technologie LonWorks, pro rozšíření možnosti řízení energie v celé restauraci. Tato opatření jsou předpokladem k tomu, aby společnost mohla získat certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) pro restaurace se sníženou spotřebou energie.

"Společnost McDonald's byla vždycky jedničkou na trhu. McDonald's stojí v čele inovací. Jsme rádi, že se technologie společnosti Echelon stane součástí naší snahy o prvenství v oblasti péče o životní prostředí. Tím, že si společnost McDonald's vybrala řešení LonWorks, položila základy ke stálým energetickým úsporám v následujících letech," řekl Ken Oshman, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Echelon. "Technologie LonWorks je robustní řešení pro budoucnost, které umožní společnosti McDonald's pokračovat v hledání nových aplikací pro ještě lepší podnikání. To, že bude společnost McDonald's využívat technologii LonWorks, je důkazem její flexibility a spolehlivosti."

O společnosti McDonald's Corporation

Společnost McDonald's je světová jednička v oblasti restaurací, která nabízí každodenně své služby na 30.000 místech, 52 milionům zákazníků ve více než 100 zemích. Přes 70 procent restaurací McDonald's na celém světě vlastní a provozují nezávislí majitelé z příslušných zemí. Již druhý rok po sobě byla společnost McDonald's zahrnuta do žebříčků Dow Jones World a Dow Jones North America Sustainability Indexes. Na těchto žebříčcích jsou společnosti, které představují špičku v oblasti celé řady ekonomických, environmentálních a sociálních otázek. Společnost McDonald's je jedním z mála maloobchodních poskytovatelů služeb potravinářského průmyslu, kteří toto ocenění získali. Více informací o společnosti MDonald's naleznete na internetové adrese http://www.mcdonalds.com.

O společnosti Echelon Corporation

Společnost Echelon Corporation (burzovní index NASDAQ:ELON) je společnost zabývající se budováním sítí, která poskytuje produkty a systémy pro monitoring a úsporu energie, snižování nákladů, zlepšování produktivity a zdokonalování služeb, kvality, bezpečnosti a pohodlí prostřednictvím síťového propojení mezi zařízeními každodenní potřeby v zařízeních, budovách, průmyslových, dopravních a domácích řídících systémech. Desítky milionů inteligentních "smart" zařízení založených na technologii LonWorks a systémech Networked Energy Services (NES) společnosti Echelon jsou v současné době používány po celém světě a přinášejí výhody pro zákazníky i průmysl. Více informací o společnosti Echelon naleznete na internetové adrese http://www.echelon.com.

Echelon, LONWORKS, i.LON, a logo Echelon jsou registrované známky společnosti Echelon Corporation registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Ochranná známka McDonald je majetkem společnosti McDonald's Corporation. Všechny ostatní názvy výrobků nebo služeb uvedené v této zprávě jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Tato tisková zpráva může obsahovat prohlášení týkající se budoucích plánů, událostí nebo výkonů. Taková prohlášení mohou zahrnovat rizika a nejasnosti, včetně rizik souvisejících s nejasnostmi týkajících se načasování a úrovně objednávek a poptávek po produktech a službách společnosti Echelon firmou McDonald's, jejích dodavatelů a dalších zákazníků při obchodních procesech a dalších aplikacích; rizika, že tyto produkty nesplní očekávání v oblasti výkonů a může dojít k nárůstu soudních sporů v důsledku využití produktů a služeb společnosti Echelon v těchto funkcích; rizika spojena se změnami, ke kterým může dojít v předpisech týkajících se technologie LonWorks souvisejícími s odezvou na poptávku, bezpečností a dalšími otázkami a přijetím místními, regionálními nebo dalšími vládními organizacemi vycházející z odezvy na poptávku nebo z dalších řešení; rozvoj technologie LonWorks všeobecně; a další rizika uvedená v hlášeních, které společnost Echelon předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC). Skutečné výsledky, události a výkony se mohou zcela lišit. Varujeme čtenáře této tiskové zprávy, aby těmto výhledovým prohlášením nepřikládali přílišný význam, neboť se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna. Společnost Echelon nemá žádnou povinnost zveřejnit jakékoli revize těchto výhledových prohlášení, které by mohly být učiněny ve světle nových událostí nebo okolností, které se objeví po datu vydání této zprávy nebo v případě neočekávaných událostí.

MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY JSOU K DISPOZICI NA ADRESE:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5442534

KONTAKT:

Echelon Corporation

Julia O'Shaughnessyová

Tel.: +1 (408)938-5357

E-mail: julia@echelon.com

nebo

Atomic Public Relations

Allyson Stinchfieldová

Tel.: +1 (415)402-0230

E-mail: allyson@atomicpr.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova USA-restaurace-potraviny-trh-průmysl-ekologie-Echelon Corporation-Atomic PR-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Služby, cestovní ruch
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.