Euroline navázala spolupráci s AmbironTrustWave Ltd., aby zajistila dodržování normy PCI DSS * Přední norská banka zajišťující realizaci platebních karetních transakcí zajistí dodržování normy mezi svými obchodními klienty

Švédská komerční banka Skandinaviska Enskilda Banken (publ), SEB Kort AB (Euroline), jeden z předních zprostředkovatelů platebních karetních transakcí ve skandinávských zemích a společnost AmbironTrustWave Ltd., přední poskytovatel řešení pro zabezpečení informací a shody s legislativními normami navázaly spolupráci, aby mohly nabídnout služby odpovídající normě Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) u všech obchodníků společnosti Euroline.

Norma PCI DSS shrnuje požadavky na průmyslové zabezpečení platebních karet pro subjekty, které zpracovávají, přenášejí a nebo ukládají data o držitelích karet a zahrnuje bezpečnostní standardy všech hlavních značek platebních karet jako jsou Visa International, MasterCard Worldwide, Discover Network, American Express a JCB. Požadavky na shodu pro obchodníky jsou rozděleny do čtyř úrovní podle počtu transakcí, které ročně zpracují.

Tato spolupráce umožní všem obchodníkům společnosti Euroline přístup k službám a technologii společnosti AmbironTrustWave pro zabezpečení dat, které jsou nezbytné k tomu, aby byl zajištěn soulad s normou PCI DSS u následujícího:

- Profilování rizik (Risk Profiler) - Online nástroj společnosti AmbironTrustWave Ltd. pro posuzování rizik. Obchodníkům umožňuje identifikovat rizika spojená s kreditními kartami. Po vyplnění krátkého dotazníku obdrží obchodníci skóre rizik, které je založeno na několika kritériích, jako je například objem transakcí a charakter přijímacích kanálů.

- Dotazník PCI DSS Self Assessment Questionnaire (SAQ) - Schválený seznam otázek o zabezpečení kontroly transakcí v síti obchodníka. Některé dotazníky SAQ jsou předem připraveny na základě odpovědí obchodníka na otázky z dotazníku nástroje Risk Profiler.

- Skenování případných poruch (Vulnerability Scanning) - Prostřednictvím online portálu pro řízení rizik TrustKeeper společnosti AmbironTrustWave Ltd. mohou obchodníci dálkově monitorovat svou síť, kde probíhají transakce, aby dokázali detekovat slabá místa, která by mohli odhalit hackeři nebo neoprávněné třetí strany.

- Doporučení k nápravě (Remediation Recommendations) - Zpráva o souhlasu obsahuje údaje získané z dotazníků a skenuje a navrhuje akce na eliminaci jakýchkoli poruch.

- Audit na místě (On-site Audit) - V předpisech PCI DSS je u obchodníků na první úrovni každoročně vyžadován audit na místě.

"Tento program představuje kompletní řešení pro zajištění souladu s normou PCI DSS pro všechny obchodníky společnosti Euroline. Umožní nám zmírnit rizika spojená s hackerstvím a dalšími nebezpečími plynoucími z práce s internetem, která přispívají ke krádežím a zneužívání kreditních karet," řekl Per Astrom, generální ředitel společnosti Euroline.

Portfolio obchodníků společnosti Euroline bude analyzováno z hlediska rizik a zařazeno do aplikace TrustKeeper pro zajištění souladu s normou PCI DSS. Obchodníci budou mít přístup k dotazníkům SAQ, vyhledávání poruch, podpoře emailu a online doporučením k nápravě.

"Díky spuštění programu, který pomůže obchodníkům zabezpečit údaje z kreditních karet při transakcích, které zpracovávají a přenášejí, společnost Euroline posílila svou pozici jedné z předních institucí zprostředkovávajících karetní platební transakce v Evropě," řekl Robert McCullen, prezident a generální ředitel společnosti AmbironTrustWave, mateřské společnosti firmy AmbironTrustWave Ltd. "Partnerství mezi firmami AmbironTrustWave Ltd. a Euroline je skvělým příkladem, kdy průmyslové jedničky pracují společně na poskytování nejnovějších řešení na ochranu obchodníků a zákazníků."

Další informace o požadavcích norem PCI DSS a úrovních shody pro obchodníky naleznete na internetových stránkách PCI Security Standards Council na adrese: http://www.pcisecuritystandards.org.

O společnosti Euroline

Společnost Euroline je obchodní jednotka v rámci skupiny SEB Kort AB a zároveň jednotka zprostředkovávající platební karetní transakce společnosti SEB, která nabízí společnostem jednotnou a zabezpečenou infrastrukturu pro přijímání karet jako platebních prostředků. Společnost SEB Kort s ředitelstvím ve Švédsku, je dceřinou společností v úplném vlastnictví firmy SEB. SEB zastává první místo na skandinávském trhu a podporuje celou řadu dobře známých značek jako je například Eurocard a Diners Club. Euroline byla průkopníkem mezi švédskými zprostředkovateli platebních karetních transakcí pro obchodníky doma i v zahraničí. Od září 2001 byla zvolena společností IATA preferovaným centralizovaným příjemcem karet (Central Acquirer) pro letecký průmysl. Platby v různých měnách, řešení periodických plateb a zabezpečené internetové platby jsou jen některé služby, které společnost Euroline nabízí obchodníkům. Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.euroline.se.

O společnosti AmbironTrustWave Ltd.

Společnost AmbironTrustWave Ltd. se sídlem v Londýně je dceřiná společnost v úplném vlastnictví firmy AmbironTrustWave, která má sídlo v Chicagu. AmbironTrustWave je globálním poskytovatelem řešení pro zabezpečení informací a zajištění shody s legislativními normami pro obchodní i soukromý sektor. Společnost nabízí své služby více než 30.000 organizacím po celém světě jako jsou například banky, obchodníci, poskytovatelé služeb a tvůrci softwaru, u kterých je vyžadováno, aby plnili platné normy a nejlepší průmyslové postupy pro zabezpečení informací, tak jak to činí například značky American Express, Discover, MasterCard Worldwide, Visa International a Visa USA. Společnost AmbironTrustWave je přední certifikační autorita s tisíci vydaných certifikátů pro SSL (vrstva bezpečných socketů). Společnost AmbironTrustWave má ředitelství v Chicagu a pobočky po celých Spojených státech amerických, v Evropě a Asii. Více informací naleznete na internetové adrese: http://www.atwcorp.com/

Internetové stránky:http://www.atwcorp.com

Zdroj: AmbironTrustWave Ltd.

Mike Petitti ze společnosti AmbironTrustWave

Tel.: +1-312-873-7291

E-mail: mpetitti@atwcorp.com

nebo

Per Astrom ze společnosti Euroline

Tel.: +46-70-564-72-87

E-mail: per.astrom@seb.se

Klíčová slova Švédsko-USA-finance-banky-internet-AmbironTrustWave-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.