Avery Dennison dokončila akvizici společnosti Paxar

Společnost Avery Dennison Corporation (burzovní index NYSE:AVY) dnes oznámila, že dokončila akvizici společnosti Paxar Corporation, poté co obdržela souhlas s transakcí od akcionářů společnosti Paxar na valné hromadě, která proběhla 14. června 2007.

"Tato akvizice posílí dynamickou a důležitou část našeho podnikání," řekl Dean Scarborough, prezident a generální ředitel společnosti Avery Dennison. "Díky spojení se společností Paxar rozšíříme naši přítomnost v maloobchodní části trhu a posílíme značku. Tak budeme moci našim zákazníkům nabízet lepší produkty a služby. Podaří se nám rychleji proniknout do nových segmentů na trhu - včetně maloobchodu, kde nabízíme své služby místním zákazníkům na klíčových trzích, jako je například Čína a Indie."

Dne 22. března 2007 oznámila společnost Avery Dennison definitivní smlouvu o koupi firmy Paxar za cenu 30,50 amerických dolarů za akcii v hotovostní transakci odhadované na zhruba 1,34 miliardy amerických dolarů.

Díky akvizici firmy Paxar se bude divize Retail Information Services (RIS) společnosti Avery Dennison podle odhadů podílet 24 procenty na tržbách společnosti Avery Dennison - oproti 12 procentům před fúzí. V loňském roce zaznamenala společnost Paxar obrat 881 milionů amerických dolarů. Společnost Avery Dennison prohlásila, že poskytne další informace o očekávaných finančních přínosech této transakce, včetně očekávaných zdrojů a načasování nákladů na synergie, ve své pravidelné čtvrtletní finanční zprávě, kterou zveřejní 24. června 2007.

Rob van der Merwe, předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Paxar Corporation, oznámil, že po ukončení transakce opustí společnost nově jmenovaný viceprezident skupiny maloobchodních informačních služeb (RIS). Terry L. Hemmelgarn stane v čele spojené skupiny RIS. Hemmelgarnův vedoucí tým budou tvořit členové vedení obou společností Paxar a RIS.

Koupě společnosti Paxar byla zpočátku financována prostřednictvím komerčního trhu s cennými papíry za podpory překlenovací linky, kterou vytvořila firma JPMorgan Chase Bank, N.A. Společnost bude nadále usilovat o dosahování silného stupně třídy úvěruschopnosti a návratnosti svých finančních koeficientů na požadovanou úroveň. Společnost bude spolupracovat s firmou JPMorgan Chase Bank, N.A., jako zprostředkovatelem a s ratingovými agenturami na dokončení stálého financování v následujících měsících.

O společnosti Avery Dennison Corporation

Společnost Avery Dennison je světová jednička v oblasti výroby materiálů pro označování citlivých na tlak, kancelářských produktů a systémů, samolepicích a speciálních materiálů. Společnost má centrálu v kalifornské Pasadeně a je zařazena do žebříčku časopisu FORTUNE 500. V roce 2006 firma vykazovala tržby až 5,6 miliardy amerických dolarů. Po fúzi se společností Paxar, nyní společnost Avery Dennison zaměstnává více než 30.000 jednotlivců ve zhruba 50 zemích po celém světě, kteří vyvíjejí, vyrábějí a prodávají celou řadu produktů jak pro jednotlivé zákazníky, tak průmyslový trh. Mezi produkty, které společnost Avery Dennison nabízí, patří: samolepicí materiály značky Fasson; značkové produkty firem Avery Dennison a Paxar pro maloobchod a oděvní průmysl; kancelářské produkty a grafická zobrazovací média značky Avery; speciální pásky, poštovní známky a štítky pro celou řadu aplikací v oblasti automobilismu, průmyslu a trvanlivého zboží.

Princip "VÝHLEDOVÝCH PROHLÁŠENÍ" ve smyslu novely zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995

Určitá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě jsou "výhledová prohlášení", která musí být posuzována ve smyslu novely zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 o výhledových prohlášeních. Tato výhledová prohlášení a finanční nebo jiné podnikatelské cíle podléhají určitým rizikům a nejasnostem. Skutečné výsledky se mohou zcela lišit od historických nebo očekávaných výsledků v důsledku různých faktorů, včetně mimo jiné, kolísání nákladů a dostupnosti surovin; schopnost společnosti dosáhnout a trvale udržet zamýšlené snížení nákladů; směnné kurzy devizového trhu, celosvětové a místní ekonomické podmínky; vliv produktů a cen konkurence; prodejní ceny; dopad právních jednání, včetně šetření kanadského Ministerstva spravedlnosti (Canadian Department of Justice) a australské Komise pro hospodářskou soutěž a spotřebitele (Australian Competition and Consumer Commission) týkající se konkurenčních praktik a jakýchkoli souvisejících jednání nebo právních sporů spojených s těmito šetřeními nebo závěry těchto šetření provedenými americkým Ministerstvem spravedlnosti (U.S. Department of Justice, dále jen "DOJ") a Evropskou komisí (včetně hromadných žalob za účelem náhrady škod pro uváděné nezákonné praktiky a žalob týkajících se porušení povinností zmocněnců v souvislosti s uváděnými nezákonnými konkurenčními postupy, které byly podány po oznámení zahájení šetření ze strany DOJ), stejně jako dopad možného porušení amerického protikorupčního zákona (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) na základě operací v Číně; dopad epidemiologických událostí na ekonomiku a dodavatele a zákazníky společnosti; úspěšné začlenění akvizic; finanční podmínky a strategie týkající se zásobování zákazníků; správně načasovaný vývoj a přijetí nových produktů na trhu; kolísání poptávky, která může ovlivnit prodej zákazníkům; a další otázky, které jsou uvedeny v hlášeních, které společnost předkládá Komisi pro cenné papíry SEC.

Výhledová prohlášení týkající se akvizice společnosti Paxar firmou Avery Dennison a jejího začlenění zahrnují prohlášení týkající se očekávaných synergií, úspory nákladů, správného načasování, a provedení plánů na začlenění. Rizika, nejasnosti a odhady týkající se transakce zahrnují možnost, že poptávka a vývoj určitých produktů a služeb neproběhne podle předpokladů; možnost, že společnost nebude schopna úspěšně realizovat strategie integrace nebo dosáhnout plánované synergie a úspory nákladů, včas a podle předpokladů; akvizice neznámých závazků; důsledky zvýšení finančních pák (leverage); a další okolnosti, které jsou popsány v hlášeních, které společnost předkládá Komisi pro cenné papíry SEC.

Společnost se domnívá, že mezi nejzávažnější faktory, které by mohly ovlivnit schopnost společnosti naplnit předpokládaná finanční očekávání v krátkém časovém horizontu patří (1) vliv ekonomických podmínek na poptávku po výrobcích společnosti; (2) dopad akcí konkurentů, včetně jejich rozšíření na klíčové trhy, nabídku produktů a ceny; (3) potenciální nepříznivý vývoj soudních sporů a nebo šetření týkajících se činnosti konkurence, včetně možných pokut, penále, soudních rozhodnutí nebo výroků; a (4) schopnost společnosti dosáhnout a udržovat cílené výrobní iniciativy.

Podrobnější pojednání o těchto a dalších faktorech naleznete v kapitole "Rizikové faktory" a v materiálu "Pojednání a analýza vedení společnosti o výsledcích operací a finančních podmínkách" na formuláři 10-K, které společnost předložila 28. února 2007 Komisi pro cenné papíry. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě se vztahují k datu, kdy byla učiněna. Společnost nemá žádnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat ve světle nových událostí ani jinak.

KONTAKT:

Avery Dennison Corporation

Kontakt pro média:

Laurence J. Dwyer (možno kontaktovat 24 denně)

Tel.: +1-626-304-2014

Tel.: +1-626-318-2263 (mobil)

E-mail: communications@averydennison.com

nebo

Erwin Zijlstra (v Evropě)

Tel.: +31 (0) 71 579 4113

Tel.: +31 (0) 6 100 26826 (mobil)

nebo Kontakt pro investory:

Cynthia S. Guentherová

Tel.: +1-626-304-2204

E-mail: investorcom@averydennison.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Klíčová slova USA-finance-burzy-trh-Avery Dennison Corporation-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.