Agropol Group - hospodářské výsledky za rok 2006

Holding Agropol Group je skupinou společností podnikajících na českém agrárním a potravinářském trhu. Hospodaření holdingu v roce 2006 přineslo zisk ve výši 159 mil. Kč při celkovém obratu 12,5 mld. Kč.

V roce 2006 dosáhl holding Agropol Group výrazně nižšího zisku než v roce předchozím, a to především díky ztrátě v divizi zpracování drůbeže, způsobené obavami z ptačí chřipky a rovněž cenovou politikou obchodních řetězců.

Nejdůležitější konsolidované údaje za holding Agropol Group v roce 2006

Celkový obrat 12 521 142 tis. Kč Konsolidovaný zisk 159 306 tis. Kč Přidaná hodnota 1 424 826 tis. Kč Vlastní kapitál 2 751 213 tis. Kč Skladovací kapacita celkem 1 217 000 tun Výroba krmných směsí 608 518 tun Zpracování živé drůbeže 97 692 tun Počet zaměstnanců 3 088 osob

Hlavní činnosti holdingu

- posklizňová úprava a skladování rostlinné produkce (obilní sila)

- obchod rostlinnými komoditami (obiloviny, olejniny apod.)

- výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata

- výroba řepkového oleje a obilního lihu

- distribuce a aplikace agrochemikálií a hnojiv

- obchod hospodářskými potřebami

- výkrm a zpracování drůbeže, výroba potravin z drůbežího masa

Holding Agropol Group je tvořen třemi divizemi jako kompaktní a vzájemně se podporující systém. Společným cílem všech činností holdingu je uzavřená výrobní vertikála - kontrolovaný a promyšlený proces, na jehož konci jsou kvalitní výrobky z drůbežího masa se značkou Vodňanské kuře.

Více informací na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-potraviny-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.