Arco Capital Corporation Ltd. ukončila soukromou nabídku kmenových akcií v hodnotě 238,4 milionů USD

Kmenové akcie v hodnotě 15,89 milionů amerických dolarů našly své majitele.

Společnost Arco Capital Corporation Ltd. (dále jen "ACC") dnes oznámila, že dokončila nabídku kmenových akcií v hodnotě 238,4 milionů amerických dolarů. ACC je holdingová společnost, která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá činnostmi v oblasti půjček a akvizic zejména na perspektivních evropských a latinskoamerických trzích. Společnost ACC externě řídí firma Arco Capital Management LLC (dále jen "ACM"), která je částečně v nominálním vlastnictví představitelů firmy Gramercy Advisors LLC a jejích dceřiných společností. Tato firma je předním správcem aktiv v USA v oblasti perspektivních tržních investic. K 31. březnu 2007 spravovala aktiva v nominální hodnotě 3,8 miliardy amerických dolarů a téměř 2 miliardy amerických dolarů v equity kapitálu.

V rámci nabídky prodala společnost ACC úhrnem kmenové akcie v hodnotě 15,89 milionů amerických dolarů v transakcích, které byly vyjmuty z registrace podle Zákona o obchodování s cennými papíry z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o cenných papírech"), podle předpisu 144A, nařízení S a nařízení D. Společnost ACC využije čistý výnos z transakce spolu s úvěrovými prostředky na rozšíření jejích aktivit v oblasti půjček a akvizic na cílových trzích.

Společnost Citigroup Global Markets Inc. působila jako jediný počáteční kupec a investiční agent pro nabídku.

V komentáři k transakci, Jay Johnston, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ACC, řekl: "Vedoucí tým společnosti ACC se skutečně těší na to, že vybuduje opravdu jedinečnou speciální finanční společnost okamžitě reagující na požadavky našich cílových trhů."

O společnosti Arco Capital Corporation Ltd.

Společnost Arco Capital Corporation Ltd. (dále jen "ACC") je holdingová firma se sídlem na Kajmanských ostrovech, která se prostřednictvím svých dceřiných společností zabývá činnostmi v oblasti půjček a akvizic zejména na perspektivních evropských a latinskoamerických trzích. Společnost ACC externě řídí firma Arco Capital Management LLC (dále jen "ACM") se sídlem na Portoriku, která je částečně v nominálním vlastnictví představitelů firmy Gramercy Advisors LLC a jejích dceřiných společností. Tato firma je předním správcem aktiv v USA v oblasti perspektivních tržních investic. K 31. březnu 2007 spravovala aktiva v nominální hodnotě 3,8 miliardy amerických dolarů a téměř 2 miliardy amerických dolarů v equity kapitálu.

Toto oznámení nepředstavuje ani není součástí nabídky k prodeji nebo pobídky k odkupu nebo upsání cenných papírů ve Spojených státech amerických nebo jiné jurisdikci. Výše popisované cenné papíry nebyly a nebudou registrovány podle Zákona o cenných papírech v USA a nebo podobných zákonů v jiných jurisdikcích a nesmí být opětovně nabídnuty nebo prodány v USA nebo v jakékoli jiné jurisdikci bez registrace nebo udělení výjimky z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo registračních požadavků v jakékoli jiné jurisdikci. Tato tisková zpráva nenahrazuje nabídku k odkupu nebo pobídku k prodeji výše popsaných cenných papírů. Ve Spojených státech amerických ani jiné jurisdikci není pořádána žádná veřejná nabídka odkupu těchto cenných papírů.

Zdroj: Arco Capital Corporation Ltd.

Investoři a média:

Maritza Pizarro ze společnosti Arco Capital Management LLC

Tel.: +1-787-993-9655

nebo

E-mail: info@arcocapital.com

Klíčová slova Portoriko-burzy-Arco Capital Corporation Ltd.-PROTEXT

Oblast
Latinská Amerika a Karibská oblast, Antarktida (la)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.