Arcadia Biosciences a SESVanderHave Seeds uzavřely smlouvu o výzkumu a komerční licenci na vývoj cukrové řepy s technologií NUE

Spolupráce mezi malou moderní americkou firmou a zavedenou evropskou semenářskou společností by měla přinést vyšší výnosy plodin a zároveň šetřit životní prostředí.

Společnost Arcadia Biosciences Inc., moderní americká společnost zabývající se pěstováním biotechnologických plodin a belgická společnost SESVanderHave Seeds, druhý největší producent semen cukrovky na světě, dnes oznámily, že podepsaly smlouvu na vývoj a komercionalizaci odrůd cukrovky ošetřených technologií NUE (Nitrogen Use Efficient), která je chráněným majetkem firmy Arcadia. Společnost SESVanderHave Seeds poskytne prostor a možnosti pro produkci semen, pěstování a šlechtění.

Na základě smlouvy získá společnost SESVanderHave exkluzivní globální licenci na vývoj a komercionalizaci cukrové řepy s použitím chráněné technologie Nitrogen Use Efficiency (NUE) společnosti Arcadia. Společnost Arcadia bude dostávat licenční poplatky a bude mít podíl na tržbách z prodeje produktů v budoucnu. Obě firmy budou spolupracovat na optimální formě výzkumu, vývoje produktu a komerčních aktivitách.

Komerční produkce cukrové řepy vyžaduje hodně dusíku a dusíkatá hnojiva, která představují jednu z nejvyšších nákladových položek na produkci této plodiny. Tak jako u většiny ostatních plodin, cukrová řepa obvykle vstřebá méně než polovinu aplikovaného dusíku. Nevyužitý dusík může uniknout do půdy nebo povrchové vody nebo se může přeměnit na oxidy, které patří mezi plyny způsobující skleníkový efekt.

Jelikož cukrová řepa ošetřená technologií NUE vyžaduje k produkci méně dusíkatých hnojiv, měla by pěstitelům přinést snížení nákladů, zvýšení výnosů a lepší rentabilitu - jelikož budou mít větší konkurenceschopnost ve světě. Zároveň bude přínosem pro životní prostředí, neboť se sníží emise dusíku.

"Dnešní pěstitelé cukrovky jsou vystaveni obrovským tlakům, co se týká nákladů a životního prostředí," řekl John Akers, prezident a generální ředitel společnosti SESVanderHave. "Jelikož cukrová řepa ošetřená technologií NUE nebude ještě několik let v budoucnu komercionalizovaná, musíme začít hledat řešení nyní, aby si naši zákazníci udrželi konkurenceschopnost, a aby se mohli aktivně podílet na ochraně životního prostředí."

"Možnosti společnosti SESVanderHave a její postavení na trhu z ní činí ideálního partnera pro vývoj a komercionalizaci technologie NUE u cukrové řepy," řekl Eric Rey, prezident a generální ředitel společnosti Arcadia. "Cukrová řepa ošetřená technologií NUE nabídne pěstitelům větší konkurenceschopnost a zároveň bude šetřit životní prostředí."

Praktické zkoušky v terénu, které společnost Arcadia uskutečnila v pěti pěstebních cyklech v různých oblastech Spojených států amerických prokázaly, že plodiny ošetřené technologií NUE dosahují vyšších výnosů než kontrolní odrůdy, ačkoli je k jejich hnojení používáno o dvě třetiny méně dusíkatých hnojiv. Společnost Arcadia demonstrovala podobné výsledky při zkušebním pěstování rýže ve skleníku.

O společnosti SESVanderHave

Společnost SESVanderHave, nová společnost, která vznikla fúzí firem SES a VanderHave, se plně zaměřuje na vývoj, produkci a distribuci odrůd cukrové řepy s vyššími výnosy a lepší konkurenceschopností. Díky více než 175 let trvajícím zkušenostem z různých činností, má skvělé předpoklady pro nadějnou budoucnost. Jde o přední společnost, která díky správné interpretaci potřeb trhu, výzkumu a vývoje poskytuje trvale udržitelný přínos pro pěstování cukrové řepy. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.sesvanderhave.com.

O společnosti Arcadia Biosciences, Inc.

Společnost má centrálu ve městě Davis, v americkém státě Kalifornie. Jde o zemědělskou biotechnologickou společnost, která se zabývá vývojem zemědělských produktů, které šetří životní prostředí a přispívají k lidskému zdraví. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.arcadiabio.com.

KONTAKT:

Pro společnost Arcadia Biosciences

Jeff Bergau

Tel.: 312-217-0419

E-mail: jeff.bergau@arcadiabio.com

nebo

SESVanderHave

Joost Van den Brande

Tel.: +32 (0)16-808-318

E-mail: joost.van-den-brande@sesvanderhave.com

Klíčová slova USA-Belgie-pěstování-zdraví-ekologie-Arcadia Biosciences-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.