Holding Agropol Group spolufinancuje vzdělávání svých zaměstnanců z Evropského sociálního fondu

Obsahem vzdělávacího projektu s názvem "Vzdělávání zaměstnanců Agropol Group na území hl. m. Prahy" je zvýšení kvalifikace se zaměřením na odborné znalosti, počítačovou gramotnost a rozvoj osobnosti na všech stupních řízení společnosti. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Byl zahájen v lednu 2007 a jeho ukončení je plánováno v červnu 2008.

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti, adaptabilita jejích zaměstnanců, vytváření kvalifikovaných a flexibilních pracovních sil se širokou možností uplatnění na trhu práce, rozvoj osobnosti zaměstnanců na všech stupních řízení a seznámení se systémem celoživotního vzdělávání.

Cílovou skupinou vzdělávacího projektu jsou zaměstnanci společnosti Agropol Group, a.s., a dále zaměstnanci jeho dceřiných společností se sídlem na území hl. m. Prahy. Jde především o tyto oblasti: manažerské vzdělání v úrovni vrcholového i středního managementu, řízení lidských zdrojů, komunikace uvnitř i vně firmy, počítačová gramotnost a systémy řízení jakosti.

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a.s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

e-mail: jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-EU-zemědělství-vzdělání-sociální-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.