Firma Aquapol vyhrála spor nad Českou obchodní inspekcí

Táborská firma Aquapol s.r.o. dnes oznámila, že v soudním řízení před Městským soudem v Praze bylo rozhodnuto v její prospěch a České obchodní inspekci (ČOI) bylo nařízeno uhradit jí veškeré náklady soudního řízení a právního zastupování. Důsledkem rozhodnutí je povinnost ČOI vrátit firmě včetně úroků zaplacenou sankci 250.000 Kč.

Předmětem soudního řízení bylo skandální rozhodnutí ČOI v Táboře a Ústřední ČOI v Praze, která firmě Aquapol s.r.o. uložila bez řádného "odůvodnění činu" neoprávněnou sankci ve výši 250.000 Kč.

Městský soud v Praze považuje "za zcela relevantní a důvodnou námitku žalobce (Aquapol), že v daném případě nebylo sankcionováno přesně vymezené skutkové jednání, za které lze příslušnou sankci uložit."

Daniel Adamec, ředitel ČOI v Táboře, v nedávno vysílaném pořadu televize Nova, natáčeným již po zveřejnění tohoto rozsudku, zcela jasně zamlčel výsledky výše zmíněného rozhodnutí - a to, že předmětná rozhodnutí byla zrušena a inspekce musí uhradit veškeré soudní náklady a vyplatit zpět uloženou sankci.

Z šetření tohoto případu vyplynulo, že pan Adamec z ČOI v Táboře využil i informací proti firmě Aquapol od bývalého agenta StB Luďka Pekárka (krycí jméno Šabart), který dodával inspekci klamné a Aquapol poškozující informace, vedoucí k diskreditaci technologie Aquapol. Sám Pekárek již na workshopu pořádaném v Praze v roce 2003 veřejně oznamoval, že on byl ten, kdo "poslal na Aquapol inspekci".

Zástupce Aquapolu k tomu uvedl, že je značně podivné, jak státní instituce jako je ČOI, může spolupracovat s bývalými agenty StB, jako je L. Pekárek.

Firma Aquapol úspěšně vysušuje od roku 1985 zdi po celé Evropě. Konkrétně v České republice bylo od roku 1990 technologií Aquapol úspěšně vysušeno již více než 1.300 objektů. A v Evropě našlo za dobu dvaceti let uplatnění na 34.000 těchto zařízení včetně části objektu maďarského parlamentu.

Vynálezci systému Aquapol, rakouskému inženýrovi Wilhelmu Mohornovi, byla udělena za zásluhy ve výzkumu Kaplanova medaile, nejvyšší ocenění za vynálezy v Rakousku. A v nedávné době byla Aquapolu udělena porotou ochránců památek v Polsku cena "Grand Prix" za úspěšně užité technologie.

Kontakt:

Aquapol s.r.o.,

Tel.: 381 25 31 96

e-mail: aquapol@aquapol.cz

http://www.aquapol.cz

Klíčová slova ČR-soud-Aquapol-PROTEXT

Oblast
Jihočeský (cb)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.