Certifikace dle norem BRC A IFS v holdingu Agropol Group

Všechny výrobní závody divize zpracování drůbeže holdingu Agropol Group jsou nyní certifikovány dle norem BRC/IFS. Dodržování těchto standardů je vyžadováno obchodními řetězci v mnoha zemích světa, neboť jsou zárukou bezpečných a zdravotně nezávadných potravin. Jde o další krok k zajištění stoprocentní kvality veškerých výrobků značky Vodňanské kuře.

Rozsah a požadavky norem BRC a IFS jsou si velmi podobné a odpovídají na otázku, zda je výrobce dané potraviny schopen dodávat na trh bezpečný výrobek v souladu s platnou legislativou. Součástí těchto norem jsou požadavky na vysoký hygienický standard, správnou provozní praxi v potravinářských výrobních závodech a systém analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP). Splnění a dodržování těchto norem je zárukou větší důvěry mezi výrobcem a distributorem, vedoucí k usnadnění dodavatelsko-odběratelských vztahů a následně i k větší spokojenosti konečného spotřebitele.

Vedle norem bezpečnosti potravin je cílem i zabezpečení dohledatelnosti jednotlivých výrobků, podpora spolupráce potravinářského maloobchodu s národními vládami a vytvoření modelu pro správnou praxi při zacházení s potravinami a skladování potravin v maloobchodu.

Certifikační audity provedla v oblasti potravinářské výroby na mezinárodním poli renomovaná společnost CMi Certification, akreditovaná Britskou společností pro akreditaci (UKAS).

Více informací najdete v kategorii Systémy řízení na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

e-mail: jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-chov-potraviny-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Potraviny, gastronomie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.