Úspěšná prezentace českého železničního průmyslu na mezinárodním veletrhu InnoTrans v Berlíně

Český železniční průmysl, pod záštitou ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu, se úspěšně prezentoval na světové přehlídce kolejové dopravní techniky a souvisejících technologií InnoTrans 2006 v Berlíně.

S více než 65.000 návštěvníky z celého světa, 1600 vystavovateli ze 41 zemí, Innotrans potvrdil svoje výsadní postavení světově největšího mezinárodního veletrhu železniční techniky a technologií. Rozvoj železničního průmyslu, inovační trendy, interoperabilita, liberalizace železniční dopravy - témata nejčastěji diskutovaná na veletrhu.

ACRI se důstojně prezentovala společnou expozicí svých významných členů na 320m2 plochy. Sdružená expozice 12 firem patřila k dominantám haly. Mnoho dalších členů vystavovalo samostatně, například Škoda Transportation, Lekov, Dako-CZ nebo SKD Trade. Předseda předsednictva ACRI Ing. Tomáš Ignačák dodává: "Jak z evropského, tak i z celosvětového pohledu je nesporné, že železniční doprava a kolejová hromadná doprava v posledním období prožívá velkou renesanci a perspektivu. Myslím si, že proběhlý InnoTrans je toho živým důkazem. V letošním roce se InnoTrans účastnila velká část členů ACRI a úspěšně a důstojně tak prezentovala český železniční průmysl v zahraničí. Výhody sdružené expozice jsou nesporné, a proto pevně věřím tomu, že za dva roky bude "Česká vesnička" na InnoTrans 2008 ještě větší než ta letošní."

Na slavnostním oficiálním otevření společné expozice konstatoval náměstek ministra dopravy ČR Ing. Vojtěch Kocourek, že účast českých firem na veletrhu je výrazným krokem směrem k evropským dopravním trhům a ocenil práci ACRI a jejich členů: "Oproti předchozím ročníkům je letos na InnoTrans patrný další výrazný nárůst nabídky a zvýšení celkového zájmu o železniční průmysl. Tato skutečnost je nesporným potvrzením celosvětového trendu růstu zájmu a perspektiv kolejové dopravy a růstu zájmu o navazující železniční průmyslovou oblast."

Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI, hodnotí společnou expozici jako velmi úspěšnou: "Alternativa "české vesničky" se ukázala v průběhu veletržních dnů jako velmi přínosná z hlediska skladby a kvality návštěvníků. Zájemci o český železniční průmysl našli většinu společností a firem na jednom místě, což usnadnilo jejich orientaci v českém železničním průmyslu a upevnilo představu o síle spolupracujících firem sdružených v ACRI. Z pohledu vystavovatele mohu mezinárodní veletrh InnoTrans Berlín zhodnotit jako velmi úspěšný a to hlavně díky synergickému efektu společné "České vesničky."

"Českou vesničku" tvořily společnosti:

AŽD Praha, UniControls, MSV Elektronika, Pars nova, Výzkumný ústav železniční, VÚKV, Škoda Výzkum, Hanácké železárny a pérovny, ČKD Kutná Hora, Bonatrans, IGE-CZ, Pars Komponenty.

Kontakt:

Marie Alžběta Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1

IČO 638 32 721 DIČ: CZ IČO 638 32 721

Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného magistrátem hl.m.Prahy č. 35/1995 - Sd.

Klíčová slova ČR-železnice-průmysl-ACRI-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.