Align Technology dosáhla dohody ohledně ukončení sporu s OrthoClear

Společnost OrthoClear zastaví příjem nových případů, přestane vyvážet rovnátka a převede práva v oblasti duševního vlastnictví na společnost Align.

Společnost Align Technology, Inc. (burzovní index Nasdaq: ALGN), vynálezce "neviditelných rovnátek" Invisalign(R), pro rovnání zubů bez drátů nebo podpěr dnes oznámila, že podepsala závaznou smlouvu o narovnání se společnostmi OrthoClear, Inc., OrthoClear Holdings, Inc., a OrthoClear Pakistan Pvt. Ltd. (dále jen "OrthoClear") na ukončení všech probíhajících soudních sporů mezi stranami a vykonání formálního urovnání do 15 dnů. S okamžitou platností přestane společnost OrthoClear přijímat k léčbě nové pacienty. Ještě před uzavřením formální smlouvy o narovnání nebo před 12. říjnem 2006, společnost OrthoClear vyjádří svůj souhlas s příkazem ke stažení zboží, jež vydá Mezinárodní komise pro obchod (International Trade Commission (ITC), a na jehož základě se společnosti OrthoClear zakazuje vyvážet rovnátka do Spojených států amerických. Společnost OrthoClear zároveň na společnost Align převede a potvrdí veškerá práva v oblasti duševního vlastnictví, týkající se aplikací systémů pro korekci vadného skusu.

Závazná smlouva o narovnání obsahuje následující podmínky:

- S okamžitou platností zastaví společnost OrthoClear příjem nových pacientů k léčbě

- Společnost OrthoClear bude souhlasit s příkazem ke stažení zboží Mezinárodní komise pro obchod Spojených států amerických (United States International Trade Commission (ITC), který vydá celní správa USA, a na jehož základě nesmí společnost OrthoClear dovážet své dentální produkty pro léčbu vadného skusu do Spojených států amerických, ani přímo ani prostřednictvím třetí strany

- Společnost OrthoClear, generální ředitel Zia Chishti a prezident Charlie Wen, převedou a potvrdí veškerá práva v oblasti duševního vlastnictví týkající se aplikací pro léčbu vadného skusu (malokluze) na společnost Align

- Hlavní představitelé společnosti OrthoClear Zia Chishti, Charlie Wen, Peter Riepenhausen, a Christopher Kawaja podepíší pětiletou globální nekonkurenční smlouvu, týkající se vyjímatelných srovnávacích léčebných produktů a příslušného softwaru

- Zaměstnanci společnosti OrthoClear Joe Breeland a Jeff Tunnell podepíší pětiletou nekonkurenční smlouvu v USA, která jim bude zakazovat, osobně se účastnit aktivit v oblasti vyjímatelných srovnávacích léčebných produktů a příslušného softwaru

- Společnost zpřístupní léčbu Invisalign pacientům společnosti OrthoClear ve Spojených státech amerických, Kanadě a Hong Kongu, aniž by společnosti Align museli něco platit

- Strany ukončí všechny probíhající spory proti sobě navzájem a upustí od všech souvisejících nároků

- Společnost Align provede jednorázovou platbu v hotovosti ve výši 10 milionů amerických dolarů společnosti OrthoClear Holdings, Inc.

"Díky tomuto rozhodnutí se podařilo společnosti Align dosáhnout vítězství ve všech sporech a bude moci plně zaměřit veškerou energii a zdroje na poskytování moderních produktů a skvělých služeb zákazníkům využívajícím aplikaci Invisalign," řekl Thomas M. Prescott, prezident a generální ředitel společnosti Align. "Zvláště se budeme snažit pomoci pacientům využívajícím aplikace společnosti OrthoClear a jejich lékařům, abychom minimalizovali narušení jejich léčby tím, že začnou používat Invisalign."

Společnost Align zaplatí společnosti OrthoClear dalších 10 milionů amerických dolarů při nebo před uzavřením formální dohody o narovnání, pokud společnost OrthoClear získá potřebný souhlas od svých akcionářů přerušit veškeré návrhy, výrobu, marketing a prodej vyjímatelných dentálních rovnátek po celém světě. Pokud při uzavření nezíská společnost OrthoClear potřebný souhlas, uloží společnost Align 10 milionů amerických dolarů k věrné ruce u třetí osoby po dobu 30 dnů. Pokud společnost OrthoClear získá a prokáže potřebný souhlas akcionářů do nebo před vypršením 30 denní lhůty, uložená částka plus příslušné úroky budou uvolněny pro společnost OrthoClear. Pokud společnost OrthoClear neprokáže, že získala souhlas akcionářů do 30 dnů, veškeré uložené finanční prostředky budou vráceny společnosti Align - ta pak nebude mít žádné finanční závazky.

Závazná dohoda o narovnání je výsledkem konference o urovnání, kterou inicioval, a na kterou dohlížel administrativní soudce jako součást předběžných jednání ve sporu společnosti ITC proti společnosti OrthoClear. Nebyla shledána žádná provinění žádnou stranou ani Joe Breeland, Zia Chishti, Christopher Kawaja, Ross Miller, Peter Riepenhausen, Jeff Tunnell nebo Charlie Wen se neprovinili.

Společnost Align Technology uspořádala konferenční hovor a internetové vysílání včera (čtvrtek 28. září 2006) v 8:30 EDT / 5:30 PDT. Pro přístup k internetovému vysílání, prosím, navštivte kapitolu Vztahy s investory na internetových stránkách společnosti Align Technology na adrese http://investor.aligntech.com. Chcete-li se zúčastnit konferenčního hovoru, volejte telefonní číslo +1-201-689-8341 asi 15 minut před začátkem hovoru. Pokud nemáte příležitost poslouchat hovor živě, jeho záznam bude k dispozici zhruba hodinu po jeho ukončení až do 25. října 2006 do 17:30 EDT. Kromě toho bude telefonický záznam hovoru k dispozici po vytočení telefonního čísla +1-877-660-6853, číslo účtu 292, následuje # a číslo konference 215292, poté opět #. Záznam je přístupný ze zahraničí po vytočení telefonního čísla +1-201-612-7415 a zadáním stejného účtu a čísla konference, jak je uvedeno výše. Telefonický záznam bude k dispozici do 25. října 2006 do 17:30 EDT.

O společnosti Align Technology, Inc.

Společnost Align Technology navrhuje, vyrábí a prodává "neviditelná rovnátka" Invisalign, chráněnou metodu pro léčbu vadného skusu nebo nerovných zubů. Invisalign rovná vadný skus prostřednictvím série průhledných, takřka neviditelných, vyjímatelných aparátů, které jemně srovnávají zuby do požadované pozice. Jelikož metoda Invisalign nevyužívá kovové nebo keramické rozpěrky nebo dráty, snižují se estetická a další omezení spojená s používáním rovnátek. Invisalign je určen k léčbě dospělých a starších dospívajících osob. Společnost Align Technology byla založena v březnu 1997. Povolení prodávat Invisalign obdržela od Komise pro kontrolu potravin a léčiv v roce 1998.

Více informací o metodě Invisalign nebo pokud chcete najít lékaře ve vaší oblasti, který má certifikát pro Invisalign, naleznete na internetových stránkách http://www.invisalign.com nebo volejte telefonní číslo +1-800-INVISIBLE.

Internetové stránky: http://www.invisalign.com

Zdroj: Align Technology, Inc.

Kontakt pro investory:

Barbara Domingová ze společnosti Align Technology, Inc.

Tel.: +1-408-470-1000

nebo

E-mail: investorinfo@aligntech.com

nebo

Shannon Mangum Hendersonová ze společnosti Ethos Communication, Inc.

Tel.: +1-678-540-9222

nebo

E-mail: align@ethoscommunication.com

pro společnost Align Technology

Klíčová slova USA-trh-soud-zdraví-Align Technology-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.