Agropol Group má již certifikována všechna svá agrocentra

Společnost Silagra CZ, a.s., která je v pořadí již desátým agrocentrem holdingu Agropol Group, úspěšně absolvovala certifikační audit integrovaného systému řízení u renomované společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. Zařadila se tak mezi zbývajících devět agrocenter, které získaly certifikace již dříve a průběžně procházejí kontrolními i prodlužovacími audity.

Všechna agrocentra holdingu Agropol Group mají certifikovány systémy řízení jakosti (QMS) podle EN ISO 9001: 2000, rozšířené o analýzu rizika a kritické kontrolní body (HACCP) a integrované se systémy environmentálního managementu (EMS) podle EN ISO 14001: 2004. Udělené certifikáty se týkají stěžejních činností agrocenter, což je především vývoj a výroba krmných směsí a medikovaných krmiv a dále nákup, posklizňová úprava, skladování a prodej zemědělských výrobků rostlinného původu.

TÜV NORD Czech, s.r.o. (původně RW TÜV Praha, spol. s.r.o.) je dlouholetým a kvalitním partnerem holdingu Agropol Group. Veškeré certifikace i následné recertifikační audity v současné době probíhají výhradně ve spolupráci právě s touto mezinárodně uznávanou certifikační společností.

Více informací najdete v kategorii Systémy řízení na http://www.agropol.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

tel.: 242 444 104

mobil: 724 503 511

e-mail: jana.kindlova@agropol.cz

http://www.agropol.cz

Klíčová slova ČR-zemědělství-obchod-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.