Applied Materials zavádí novou strategii ke snížení nákladů na solární energii * Evropská konference v oboru fotovoltaické přeměny solární energie (European Photovoltaic Solar Energy Conference)

Společnost Applied Materials, Inc. (burzovní index NASDAQ:AMAT), světová jednička v oblasti zařízení a služeb pro výrobu polovodičů a plochých panelů, dnes oznámila, že hodlá vstoupit na rychle se rozvíjející trh s vybavením pro fotovoltaickou (PV) přeměnu solární energie. Společnost Applied Materials bude zajišťovat výrobní nástroje, technologii a moderní postupy v oblasti plochých panelů a polovodičů, díky nimž budou moci zákazníci zvýšit účinnost přeměny energie a výkon a snížit celkové náklady na výrobu jednoho wattu pro uživatele solární energie.

MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY JSOU K DISPOZICI NA ADRESE:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5220207

"Solární průmysl se dostal do takové fáze, na kterou společnost Applied Materials čekala, neboť uživatelé této energie hledají hospodárnější postupy a dodavatele, kteří by byli lépe schopni vyhovět jejím potřebám v zajištění dodávek, a kteří by mohli lépe poskytovat modernější systémy, které splňují požadavky na technologii, kapacitu výroby, kvalitu a výkon," řekl prezident a generální ředitel společnosti Mike Splinter. "Budeme se snažit, snižovat celkové náklady na výrobu solární energie tím, že upravíme naše stávající zařízení a technologie tak, aby lépe vyhovovaly současným požadavkům a umožnily plnohodnotnější dodávky solární energie v celosvětovém měřítku."

Jelikož celosvětová poptávka po energii neustále roste, podle průmyslových odhadů, které nezahrnují další příležitosti související s rozvojem služeb, se očekává, že veškerý trh se solárními zařízeními vzroste ze zhruba jedné miliardy amerických dolarů v roce 2006 na více než tři miliardy v roce 2010.

"Naše produkty pro fotovoltaickou přeměnu solární energie, spolu s plány nových technologií a služeb, představují pro společnost Applied Materials nový hnací motor," řekl Mark Pinto, člen nejužšího vedení podniku a ředitel pro technologii. "Vytvořili jsme tým zkušených průmyslových odborníků, kteří díky naší vedoucí pozici v oblasti světového působení a technologie v oblasti zařízení pro polovodiče a ploché panely, budou moci naplnit sny našich zákazníků, aby malé elektrárny o výkonu mezi 20MW a 40MW přerostly v podniky s výkonem v gigawattech."

Tento týden předvede společnost Applied na největší světové výstavě zaměřené na solární energii European Photovoltaic Solar Energy Conference (Evropská konference v oboru fotovoltaické přeměny solární energie), která proběhne v německých Drážďanech, několik PVD(1) a PECVD(1) produktů a postupů, technologií pro úpravu materiálu a služeb souvisejících s podporou produkce solárních baterií pro krystalicko-silikonové a tenkovrstvé solární aplikace. Mezi nimi bude in-line naprašovací systém ATON(TM), který již byl nainstalován na mnoha místech po celém světě, a který umožňuje kvalitní nanášení, vysokou výrobu a nižší pořizovací náklady jak pro tenkostěnný, tak multi- nebo monokrystalický silikon. Dalšími výrobky, které společnost Applied Materials na výstavě předvede, bude in-line PVD/CVD(1) systém New Aristo(TM), technologie PECVD a válečkový nanášecí stroj SmartWeb(TM) PV pro aplikace v oblasti flexibilních solárních baterií.

"Domníváme se, že společnost Applied Materials je tím pravým partnerem v pravý čas a disponuje takovými technologiemi, které budou v čele nové vlny rozvoje solárních aplikací," pokračoval Splinter. "Jde o novou nadějnou kapitolu v historii společnosti Applied Materials a věříme, že díky našim zkušenostem, produktům a řešením v oblasti technologií se nám podaří přispět k rozvoji tohoto odvětví průmyslu a zlepšit životy lidí díky čistší a dostupnější energii."

Společnost Applied Materials uspořádala svou prezentaci "Applied Materials Going Solar" v úterý 5. září 2006 v 10:00 východního času (7:00 pacifického času) a poskytla informace o velkém pokroku v oblasti solární energie. Živé vysílání je k dispozici na internetových stránkách společnosti Applied Materials na adrese: http://www.appliedmaterials.com. Kromě živého vysílání můžete sledovat záznam a záznam ve formátu audio/MP3. Začátek záznamu: úterý 5. září v 17:00 pacifického času; Konec záznamu: úterý 19. září v 17:00 pacifického času. Více informací o společnosti Applied Materiále a solárních technologiích, včetně exkluzivních údajů agentury Harris Consumer Poll naleznete na adrese http://appliedmaterials.com/news/solar_strategy.html.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, včetně těch, která se týkají vstupu společnosti Applied Materials na trh se zařízeními pro fotovoltaickou přeměnu energie, možností růstu, strategie na snížení nákladů na solární energii, možností výroby a plánů rozvoje; plánů zákazníků; a budoucnosti solárního průmyslu. Tato prohlášení podléhají známým a neznámým rizikům a nejasnostem, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou výrazně lišit od výsledků naznačených nebo vyjádřených v těchto prohlášeních, a patří mezi ně mimo jiné: (a) rozšíření poptávky po solární energii, která podléhá mnoha faktorům, včetně globálních ekonomických podmínek, cenové rentability a výkonu fotovoltaických (PV) produktů ve srovnání s tradičními a ostatními alternativními zdroji energie, technologickými inovacemi, dostupností a nákladů na suroviny jako například silikonu, vývoj průmyslových norem, změn nároků zákazníků a koncových uživatelů, vládních dotací a ekonomických stimulů pro rozvoj alternativních zdrojů energie a geopolitických nejasností; (b) objem požadavků zákazníků a jejich načasování, úroveň a množství kapitálu použitého na vývoj nových technologií; (c) schopnost společnosti Applied Materials správně předvídat charakter a finanční přínos možností na rozvíjejícím se trhu s PV; úspěšně upravit své existující produkty a vyvíjet a komercializovat nové produkty, díky nimž bude možné, zvýšit účinnost solárních baterií a jejich výkon za nižší cenu; najmout, stimulovat a udržet si kvalitní zaměstnance; získat a chránit práva na duševní vlastnictví v klíčových technologiích; vyvíjet, dodávat a podporovat celou řadu produktů; začlenit nové aktivity; získat účinnou kontrolu financí a včas upravit strukturu nákladů podle obchodních podmínek; a efektivně řídit své zdroje a výrobní možnosti; a (d) další rizika popsaná v hlášeních, které společnost Applied Materials předkládá Komisi pro cenné papíry (SEC). Všechna výhledová prohlášení vychází z očekávání, plánů a odhadů vedení společnosti k 5. září 2006 a společnost Applied nemá žádnou povinnost je aktualizovat.

O společnosti Applied Materials, Inc.

Společnost Applied Materials, Inc. je jedničkou v oblasti řešení nanovýrobních technologií (Nanomanufacturing Technology(TM) pro elektronický průmysl se širokou nabídkou moderních zařízení, služeb a softwarových produktů. Ve společnosti Applied Materials aplikujeme nanovýrobní technologie, abychom zlepšili lidem život. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.appliedmaterials.com

(1) CVD = chemical vapor deposition (chemická depozice z plynné fáze)

(1) PVD = physical vapor deposition (fyzická depozice z plynné fáze)

(1) PECVD = plasma enhanced chemical vapor deposition (chemická depozice z plynné fáze pomocí plazmy)

MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY JSOU K DISPOZICI NA ADRESE:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5220207

KONTAKT:

Applied Materials, Inc.

David Miller, tel.: 408-563-9582 (Média zaměřená na obchod nebo finance)

Betty Newboeová, tel.: 408-563-0647 (Média zaměřená na techniku)

Randy Bane, tel.: 408-986-7916 (Finance)

Klíčová slova USA-trh-energie-průmysl-Applied Materials, Inc.-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.