Český železniční průmysl se bude prezentovat na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně

Český železniční průmysl, pod záštitou ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu, se zúčastní blížícího se mezinárodního veletrhu InnoTrans 2006 v Berlíně. Tato světová přehlídka kolejové dopravní techniky a souvisejících technologií se bude konat ve dnech 19.-22. září 2006. Český železniční průmysl se zde bude prezentovat jak na společné ploše o rozloze 320 m, umístěné v hale 5.2./225, tak prostřednictvím samostatných expozic členů ACRI.

Výkonná ředitelka ACRI Ing. Marie Vopálenská uvádí: "Věříme, že tento způsob společné prezentace přinese užitek všem zúčastněným v podobě synergického efektu nejen finančního, ale také co do počtu, skladby a kvality návštěvníků. Ti tak naleznou veškeré potřebné informace přehledně na jednom místě. Naším cílem je zároveň zvýšení povědomí o České republice a široké základně zdejšího železničního průmyslu."

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a současně je národním členem UNIFE - Evropské asociace železničního průmyslu. Reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím veřejné správy a prostřednictvím UNIFE také vůči institucím evropským. Členskou základnu tvoří 43 firem, leaderů českého železničního průmyslu, které se zabývají výrobou a modernizací kolejových vozidel, výstavbou a rekonstrukcí železniční infrastruktury a zabezpečovací a řídící techniky, dodávkami komponentů a nabídkou služeb výzkumných ústavů a zkušeben. Celkově zaměstnávají více než 21.000 pracovníků a výše jejich obratu přesahuje 45 mld. Kč ročně - z toho 30 % se realizuje v exportu.

A co očekávají vystavující firmy od své účasti na veletrhu Innotrans?

AŽD Praha na letošním ročníku veletrhu Innotrans představí pomocí interaktivní počítačové simulace systém řízení železniční dopravy JOP (jednotné obslužné pracoviště), které firma v tomto roce instalovala v železniční stanici Bohumín, v jednom z nejfrekventovanějších českých železničních uzlů.

Společnost UniControls, jedna z vedoucích firem v oboru řídicích systémů pro průmysl a dopravu v České republice přichází na Innotrans s novým systémem nadřazeného řízení (TCMS - Train Control and Monitoring System) UniTrack.

Bonatrans, jako největší výrobce železničních dvojkolí v Evropě, vítá tuto již tradiční příležitost k setkání s desítkami až stovkami našich zákazníků a partnerů z celého světa a připravuje řadu jednání i s mnoha našimi mimoevropskými zákazníky.

Kontakt:

Ing. Marie Vopálenská, výkonná ředitelka ACRI

vopalenska@acri.cz; http://www.acri.cz

ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu

Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1

IČO 638 32 721 DIČ: CZ IČO 638 32 721

Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného magistrátem hl.m.Prahy č. 35/1995 - Sd.

Klíčová slova ČR-železnice-Asociace podniků českého železničního průmyslu-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.