Plug Power, Interros a Norilsk Nickel se dohodly na investici ve výši 217 milionů amerických dolarů

Společnost Plug Power Inc. (burzovní index Nasdaq: PLUG), jednička v poskytování ekologicky čistých, energetických, místních produktů, dnes oznámila, že dokončila již dříve zveřejněný obchod se společnostmi Interros, přední ruskou investiční společností, a firmou Norilsk Nickel, největším světovým výrobcem niklu a paladia. Transakce představuje investici do společnosti v celkové výši 217 milionů amerických dolarů. Investice se uskuteční prostřednictvím společnosti Smart Hydrogen, která je společným podnikem hlavních investorů firem Interros a Norilsk Nickel, a která byla vytvořena k tomu, aby se mohla podílet na globální ekonomice v oblasti výroby vodíku.

"Jsme velmi rádi, že můžeme oficiálně zahájit naši spolupráci se společnostmi Interros a Norilsk Nickel," řekl Dr. Roger Saillant, generální ředitel a prezident společnosti Plug Power. "Nyní máme zhruba 285 milionů amerických dolarů v hotovosti a obchodovatelných cenných papírů, lepší přístup na ruský trh a bohaté odborné znalosti. To vše díky našim novým partnerům. Spolu s naší silnou pozicí na trhu a nabídkou produktů nebyl výhled do budoucna pro společnost Plug Power ještě nikdy lepší."

Společnost Plug Power získala zhruba 217 milionů v hotovosti za kapitálové akcie třídy B, které jsou převoditelné na 39,5 milionu běžných akcií. Kupní cena za jednu běžnou akcii při transakci po převedení je 5,50 amerického dolaru. V prosinci 2005 nakoupili investoři zhruba 2,7 milionu běžných akcií společnosti Plug Power od firmy General Electric. Současně s dokončením nové investice, koupili investoři 1,825 milionu běžných akcií společnosti Plug Power od firmy DTE Energy Foundation. Celkem vlastní investoři v současné době zhruba 35 procent volných akcií společnosti (po převedení).

Všechny strany se chtějí podílet na tom, aby společnosti Interros a Norilsk Nickel pomohly zvýšit hodnotu firmy Plug Power, zvláště v oblastech technologického vývoje a přístupu na trh. Tým společnosti Plug Power nedávno strávil týden v Rusku na uzavřeném sympoziu, na kterém klíčoví zástupci společností Interros, Norilsk Nickel, a přidružených technologických organizací, včetně zástupců Ruské akademie věd, poskytli přehled svých rozsáhlých možností v oblasti technologií pro výrobu vodíku a palivových článků. V souvislosti se sympoziem poslala společnost Plug Power na ukázku dva systémy GenCore(R) a dva systémy GenSys(R). Tyto byly předvedeny na sympoziu a na Světovém ekonomickém fóru v Peterburgu, kterého se zúčastnil i ruský prezident Vladimir Putin.

V rámci transakce mají investoři právo určit čtyři z jedenácti členů správní rady společnosti, do které již jmenovali tři z ředitelů: Sergeye Polikarpova, ředitele společnosti Smart Hydrogen; Sergeye Batekhina, výkonného ředitele společnosti Interros a Joela Grosse, nezávislého konzultanta pro telekomunikační průmysl. Společnost očekává, že investoři jmenují čtvrtého ředitele během několika nadcházejících týdnů.

Společnost Plug Power si najala jako finančního poradce firmu Stephens Inc. a jako poradce pro právní záležitosti firmu Goodwin Procter LLPl. Společnosti Interros a Norilsk Nickel mají jako finančního poradce společnost Citigroup Inc. a právního poradce firmu Baker Botts LLP.

O společnosti Plug Power

Společnost Plug Power Inc. je dlouholetá jednička v oblasti zavádění ekologicky čistých, spolehlivých místních energetických produktů. Více než 650 systémů palivových článků od společnosti Plug Power bylo zavedeno v komerční oblasti, veřejném sektoru, telekomunikační sféře, službách a v oblastech, které požadují nepřetržité dodávky energie. Více informací o tom, jak se připojit k „energetické revoluci“ společnosti Plug Power jako investor, zákazník, dodavatel nebo strategický partner naleznete na internetové adrese http://www.plugpower.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995. Víme, že je velmi důležité, informovat naše investory o našich budoucích záměrech. Přesto se v budoucnu mohou vyskytnout okolnosti, které nejsme schopni předvídat nebo které jsou mimo rámec naší kontroly, a které mohou způsobit to, že se skutečné výsledky budou lišit od očekávání vyjádřených v těchto výhledových prohlášeních, jako jsou mimo jiné skutečnost, že transakce společnosti Smart Hydrogen nepřinese očekávané výsledky, společnost Plug Power nebude schopna vyvíjet úspěšné a životaschopné energetické produkty; cena a načasování vývoje životaschopných energetických produktů společnosti Plug Power; přijetí energetických produktů společnosti Plug Power na trhu; schopnost společnosti Plug Power vyrábět energetické produkty na široké komerční bázi; faktory konkurence, jako jsou ceny konkurenčních výrobků a konkurence ostatních tradičních i alternativních energetických společností; náklady a dostupnost komponent a částí energetických produktů společnosti Plug Power; schopnost společnosti Plug Power navázat spolupráci s třetími stranami s ohledem na vývoj produktů, výrobu, distribuci a údržbu a dodávky nejdůležitějších součástek; schopnost společnosti Plug Power chránit své duševní vlastnictví; schopnost společnosti Plug Power snižovat ceny svých energetických produktů a prokázat jejich spolehlivost; cena za vyhovění současným a budoucím vládním předpisům; dopad deregulace a restrukturalizace dodávek elektřiny na vyžádání na energetické produkty společnosti Plug Power a další rizika a nejasnosti shrnuté pod názvem "Položka IA-Rizikové faktory" ve výroční zprávě společnosti Plug Power za fiskální rok končící 31. prosincem 2005, kterou společnost předložila na formuláři 10-K Komisi pro cenné papíry ("SEC") 14. března, 2006, a v pravidelných zprávách, které společnost Plug Power předkládá Komisi SEC. Společnost Plug Power nehodlá a nemá žádnou povinnost aktualizovat informace obsažené v této tiskové zprávě.

Internetové stránky: http://www.plugpower.com

Kontakt:

Maureen Dempseyová ze společnosti APCO Worldwide

Tel.: +1-212-300-1806

Mobil: +1-917-650-5053

E-mail: mdempsey@apcoworldwide.com

Klíčová slova USA-trh-energie-finance-APCO Worldwide-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Obchod, marketing
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.