Tisková zpráva společnosti Teplárny Brno, a.s.

Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. IČ: 46347534, Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná, oznamuje všem svým odběratelům, že s platností od 1. 7. 2006 snižuje cenu tepla.

Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. na svém pravidelném zasedání konaném dne 23. 5. 2006 jednomyslně přijalo návrh vedení společnosti na výrazné snížení ceny tepla pro všechny odběratele. S účinností od 1. 7. 2006 bude cena tepla z primární sítě 398,50 Kč/GJ bez DPH. Snížení je oproti stávající ceně tepla o cca 12%, tj. o více než 50,- Kč/GJ.

Na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které bylo oznámeno ve čtvrtek 25. 5. 2006 se ceny plynu od 1. 7. 2006 nemění. Důvodem pro tak výrazné snížení ceny tedy nejsou nižší palivové náklady na nákup zemního plynu, ale prodej tepla, který byl v uplynulé topné sezóně vyšší oproti očekávání, a mimořádně dobré výsledky v oblasti obchodování s elektrickou energií a poskytování podpůrných služeb pro Českou přenosovou soustavu. Významný vliv na cenu tepla mají také výnosy společnosti z prodeje emisních povolenek, které byly díky vedení společnosti maximalizovány. Další pohyb ceny tepla bude i nadále závislý na vývoji cen zemního plynu v následujícím období a na celkovém vývoji hospodaření společnosti.

Společnost Teplárny Brno, a. s. je prostřednictvím společnosti TEZA Holding a.s. plně ovládána Statutárním městem Brnem. Předsedou představenstva společnosti je Ing. Leo Venclík, místopředsedou představenstva je Ing. Josef Veselý, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem je Ing. Alexej Nováček a členy představenstva jsou Ing. Martin Prchal, Mgr. Jaroslav Suchý, Ing. Petr Paulczynski, Roman Onderka, Dana Filipi a Ing. Miroslav Loutocký.

Za poslední účetní období 10/2004 až 9/2005 měla společnost Teplárny Brno, a.s. tržby v celkové hodnotě 1.850.018 tis. Kč, z toho za teplo bylo 1.391.597 tis. Kč a za elektrickou energii 442.537 tis. Kč. Celkem prodala 3 848 017 GJ a 319 140 MWh elektrické energie. Nově bylo připojeno deset odběratelů. Společnost má trvale 313 zaměstnanců.

Kontakt:

Bezděk Jiří, ing.

tiskový mluvčí

602 274 048

Klíčová slova ČR-energie-teplo-Jiří Bezděk-Teplárny Brno, a.s.-PROTEXT

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.