Úspěšné spojení * Včasná spolupráce jako faktor úspěchu - prokazatelné snížení nákladů v rámci celého řetězce tvorby hodnot - kvalitativní přínos díky vyšší bezpečnosti procesů

Ceny jsou výsledkem nákladů - z tohoto jednoduchého vzorce vychází podniková filozofie společnosti Ubrig & Söhne z Heiligenhausu, podle které je potřeba se nejenom včas zapojit do procesu vývoje produktu u zadavatele. Od začátku projektu jsou spíše vyvíjeny komplexní metody společně s vlastními dodavateli. Výsledek dává společnosti s dlouhou tradicí výroby za pravdu, že se dlouhodobá důvěra v kompetenci partnerů vyplácí. U firmy Ubrig & Söhne tomu dosud bylo vždy tak, že díky úzké spolupráci se zkušenými dodavateli nebylo ani pod extrémním tlakem na snižování nákladů, nutné přistupovat na kompromisy ohledně kvality.

„V uplynulých 15 letech naší spolupráce jsme se na novém vývoji vždy podíleli již od počátku projektu," potvrzuje implementaci filozofie Mario Metzger, produktový manažer společnosti Arnold Umformtechnik GmbH z Forchtenbergu, který je specialistou na výrobu šroubů a dlouhodobým vývojovým partnerem společnosti Ubrig & Söhne. Od počátku 90. let sází Ubrig & Söhne v případě spojovací technologie na samořezné šrouby typu Remform od firmy Arnold. V této době začala společnost Ubrig ve větší míře provádět montáž jednotlivých plastových dílů pomocí klasických šroubových spojů. Rozhodnutí pro šrouby typu Remform padlo rychle. Samořezné závitové šrouby přesvědčují nízkými momenty při tvorbě závitu a vysokými momenty bodu lomu. V plném rozsahu splňují profil specifických požadavků. Současně jsou výrazně výhodnější než spojování pomocí metrických šroubů a zalisovacích matic. „Dnes provádíme přibližně 80 procent šroubových spojů s produkty Remform od firmy Arnold,“ podtrhuje Peter Langer ze společnosti Ubrig Industrial Engineering.

Plasty na vítězném tažení

Společně s Arnold Umformtechnik, společnost Ubrig & Söhne rozhodujícím způsobem ovlivnila proces přímých spojů v oblasti umělých hmot. Obě společnosti ve vzájemné spolupráci včas poznaly, že se v automobilovém průmyslu jako materiál, prosadí umělé hmoty. Formovatelnost, hmotnost a schopnost recyklace jsou rozhodujícími argumenty pro používání syntetických materiálů. „Srovnatelně flexibilní materiál se nabízí speciálně pro přímá šroubová spojení,“ komentuje Langer rozhodnutí pro spojovací prvky z Forchtenbergu. „Výhody samořezných šroubů dobře vynikají zejména v případě aplikací s předlitým otvorem pro závit.“

V úzké spolupráci s vývojovými specialisty ze společnosti Arnold ve firmě Ubrig & Söhne velice rychle pochopili, že zejména spojovací prvky Remform, pozitivně ovlivňují nákladovou situaci. Společně s přímými materiálovými náklady na zalisovací metrické vložky, odpadají i náklady na operaci vkládáním vložek do vstřikovacích forem. Požadovaná vysoká rychlost zašroubování a plně automatické vstřikování jednotlivých plastových dílů umožňuje krátké doby cyklů. Vytíženost a produktivita zařízení se tak trvale zvyšuje. „Snížení nákladů činí oproti klasickým spojením více než 60 procent,“ bilancuje Langer rozhodnutí pro tuto formu technologie spojování.

Vaše kontaktní osoba:

Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG

Dipl. - Betriebswirt (FH) Michael Pult

vedoucí marketingu & komunikace

Tel.: 0049-(0)7947-821-170

Fax: 0049-(0)7947-821-111

E-mail: michael.pult@arnold-umformtechnik.de

Internetové stránky: http://www.arnold-umformtechnik.de

Skupina Arnold je 100 procentní dceřinou společností globálně působícího koncernu Würth, který s více než 46.000 zaměstnanců a s 314 společnostmi po celém světě, dosahuje zisku více než 6 miliard eur.

Klíčová slova Německo-obchod-průmysl-ostatní-Arnold Umformtechnik-PROTEXT

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.