Agropol Group - stanovisko k nálezu ptačí chřipky v ČR

V souvislosti s předpokládaným pozitivním nálezem ptačí chřipky na našem území a vzhledem k velkému zájmu médií o tuto problematiku vydáváme následující prohlášení: 1) Žádný z našich zpracovatelských závodů není v předpokládaném ochranném

pásmu kolem místa nálezu. 2) Z ochranného pásma neodebíráme žádnou drůbež a v současnosti tam

neprobíhá ani žádný výkrm drůbeže pro naše závody. 3) Na našich zpracovatelských závodech byla přijata přísná bezpečnostní

opatření proti šíření nákaz již v říjnu 2005 - omezení vstupu cizím

osobám, odebírání drůbeže jen z českých uzavřených chovů, očkování

všech zaměstnanců proti chřipce typu A a B atd. 4) V únoru 2006 byly v našich závodech zavedeny dezinfekční bariéry pro

osoby a vozidla - dezinfekční vany a rohože, dezinfekce vozidel

postřikem. 5) Případná další opatření vyplynou z pokynů Státní veterinární správy ČR. 6) Každý kus námi zpracovávané drůbeže je přísně veterinárně kontrolován

nejen našimi zaměstnanci, ale i nezávislými pracovníky Státní

veterinární správy ČR.

Podrobnější informace na http://www.vodnanskekure.cz, http://www.svscr.cz Informace o skupině:

Agropol Group je skupina ryze českých společností s významným postavením na českém agrárním a potravinářském trhu. Skupinu tvoří 3 divize: Tradingová divize (zajištění zboží a služeb pro zemědělství a potravinářský průmysl); Divize agrocenter (obilní sila, prodej hnojiv, agrochemikálií a hospodářských potřeb, výroba krmných směsí) a Divize zpracování drůbeže (výroba a distribuce výrobků z drůbežího masa pod značkou "Vodňanské kuře“).

Kontakt pro média:

Mgr. Jana Kindlová

manažer firemní komunikace

Agropol Group, a. s.

Tel.: 242 444 104

Mobil: 724 503 511

jana.kindlova@agropol.cz

Klíčová slova ČR-chov-zdraví-chřipka-Agropol Group-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.