Arbitron zahajuje zavádění systému přenosných peoplemetrů pro měření poslechovosti rozhlasových stanic v USA * Tento systém nalezne své uplatnění na 50 předních trzích v USA

Prvním trhem, kde se od začátku července 2006 budou přenosné peoplemetry používat, se stane Houston v Texasu. Do podzimu roku 2008 bude tento elektronický systém rozšířen na 10 amerických trhů.

Společnost Arbitron Inc. (burzovní index: NYSE:ARB) dnes oznámila, že zahájí zavádění systému přenosných peoplemetrů (PPM(SM)) pro měření poslechovosti rádií na 50 předních trzích v USA.

Společnost Arbitron zahájí zavedení peoplemetrů v červenci 2006 v texaském Houstonu. Tato elektronická technologie pro měření poslechovosti se na americkém trhu testovala od roku 2001. PPM nahradí dosavadní tzv. papírové metody, které byly používány od roku 1965, a zjišťovaly poslechovost rádií na základě vyplňování dotazníků.

Podle plánů, které dnes společnost zveřejnila, by měly být přenosné peoplemetry do podzimu roku 2008 zavedeny na deset předních rozhlasových trhů v USA a během následujících dvou až tří let na 50 předních amerických trhů.

"Ukončení spolupráce se společností Nielsen Media Research, ke kterému došlo na počátku tohoto měsíce, dává společnosti Arbitron svobodu, zavést přenosné peoplemetry pro měření poslechovosti rádií na místní trhy v USA, "řekl Steve Morris, prezident a výkonný ředitel společnosti Arbitron Inc. "Nyní, když jsme konečně schopni zavést peoplemetry pro měření poslechovosti rádií, očekáváme, že je naši zákazníci ochotně přijmou .

"V roce 2001 jsme jako první zahájili zkoušku přenosného a pasivního elektronického systému pro měření poslechovosti rádií na americkém trhu , "řekl Morris. "Posledních pět let jsme věnovali testování a dolaďování všech aspektů systému přenosných peoplemetrů, a to v úzké spolupráci s představiteli rozhlasového průmyslu v USA. Věříme, že nadešel náš čas, abychom opět upevnili naši vedoucí pozici.

"I nadále budeme pokračovat ve spolupráci s těmi zákazníky, kteří jsou zapojeni do procesu zkoušení nových možností elektronického měření příští generace. Dnešní PPM jsou představiteli technologie desáté generace, která využívá nejmodernější a významnější řešení, oproti těm, která jsme vnesli do této oblasti před pěti lety. Protože požadavky rozhlasového průmyslu nadále rostou, bude i společnost Arbitron se svými PPM reagovat na potřeby 'příští generace'," řekl Morris.

"Na základě našich zkušeností z této oblasti průmyslu, které jsme získali během vývoje PPM, jsme zjistili, že výzkum této řady 'příští generace' zabral mnohem více času než kdokoliv očekával. Rozhodli jsme se jít dopředu, protože zavedení peoplemetrů přinese americkému rozhlasovému trhu velký prospěch.

"Věříme, že naše elektronické měření a jeho možnosti získá větší důvěru inzerentů. Stanice budou mít nové a podrobnější informace, což přispěje ke zlepšení jejich skladby programu, a provozovatelé budou mít prospěch z nových i dosavadních inzerentů," řekl Morris.

Arbitron věří, že zavedení peoplemetrů přinese významný a okamžitý prospěch místním provozovatelům rozhlasových stanic i jejich inzerentům. Toto řešení přináší:

- Rychlejší a častější zprávy o poslechovosti

- Přesnější informace o tom, jací lidé rádio poslouchají

- Spolehlivější měření celkové poslechovosti rozhlasových stanic - PPM ukazuje, že typická rozhlasová stanice často dosahuje dvakrát tolik posluchačů ve srovnání s obvyklým měřením poslechovosti

- Další obchodní příležitosti pro rozhlasové stanice, neboť díky lepšímu měření poslechovosti přizpůsobí program akcí nebo večerní či víkendový program

- Stálejší posluchače, kteří mnohem méně "přeskakují" od jedné zprávy ke druhé

- Schopnost sledovat všechny nové rozhlasové metody: systém HD Radio, internetová rádia (internet streaming), digitální přenosy, podcasting a další

Přenosné peoplemetry byly od července 2005 rozmístěny v Houstonu, kde byl systém elektronického měření testován. Předtím společnost Arbitron uvedla, že k zavedení PPM v Houstonu dojde již v dubnu 2006. Nyní společnost oznamuje zahájení této služby až na červenec 2006, aby poskytla rozhlasovému trhu v Houstonu delší čas na přípravu, na přechod z písemného měření na měření elektronické.

Arbitron podpoří tento proces rozšířením týmu account managerů, instruktorů a programových specialistů, kteří budou spolupracovat s rozhlasovými stanicemi, agenturami a inzerenty, kteří jsou předními představiteli rozhlasového trhu v Houstonu.

K tomuto datu společnost Arbitron oznámila spolupráci se 48 reklamními agenturami/celosvětovými holdingovými společnostmi, ale i s provozovateli stanic a inzerenty. Agentury, které byly zveřejněny, zajišťují 75 procent všech národních nákladů na rozhlasové spoty, a mají významný podíl na čase stráveném poslechem místních rozhlasových stanic v Houstonu a ve Philadelphii, která je druhou plánovanou oblastí na rozšíření PPM.

Následující společnosti, které budou v USA využívat tento systém:

Advertising Agencies

Carat USA

JL Media

FogertyKleinMonroe

Love Advertising

Harmelin Media

Mayo Seitz Media

Mediagraphix Media Services

The Star Group

Havas MPG (including)

-----------------------------

MPG

MPG Diversity

Horizon Media

Interpublic (including)

---------------------------

Campbell-Ewald

Carmichael Lynch

Dailey & Associates

Deutsch

Foote Cone & Belding

Gotham Inc

Hill, Holliday, Connors Cosmopolus

Howard Merrell & Partners

ID Media

Initiative

Universal McCann

Tierney Communications

Siboney

Mullen

The Martin Agency

Jay Advertising

Broadcasters

Spanish Broadcasting

Beasley Broadcasting

Publicis Media Group (including)

----------------------------

Zenith Optimedia

Team One

Conill

Saatchi & Saatchi

Starcom MediaVest Group

Starlink

Tapestry

Fallon

GM Planworks

WPP (including)

--------------------

MindShare

Mediaedge:CIA

A. Eicoff & Company

Cole & Weber/Red Cell

Ford Motor Media

J. Walter Thompson USA

Ogilvy & Mather Public

Relations

Media Marketing Solutions

Wunderman

Bravo Group

MediaCom

Advertisers

Wendy's International

Poznámka vydavatele: Seznam 50 předních rozhlasových trhů v USA a datumy zavedení služby PPM jsou dostupné na internetových stránkách http://www.arbitron.com/ppmrollout.htm. Nákres znázorňující jak PPM pracuje a fotografie systému jsou dostupné na požádání.

O přenosných peoplemetrech

Systém přenosných peoplemetrů Arbitron je testován na trhu v USA od roku 2001 a využívá přenosná měřící zařízení velikosti malého mobilního telefonu. Tento systém se používá k měření sledovanosti vysílání kabelových a satelitních televizí, rozhlasového vysílání pozemního, satelitního i online vysílání, ale i reklamy a mnoha typů zpoplatněných elektronických médií. Náhodně vybrané osoby nosí tyto přístroje po celý den a PPM zaznamenává, kdy a kde sledovali TV, poslouchali rádio nebo se setkali s jinými formami z oblasti médií a zábavy.

PPM zachycují neslyšitelné kódy, které do vysílání rozhlasové stanice, televizní stanice a další poskytovatelé obsahu přidávají. Na konci dne jsou peoplemetry umístěny do osobních modulů, z nichž jsou výsledky automaticky odesílány do centra k dalšímu zpracování. Peoplemetry jsou vybaveny pohybovým čidlem, které umožňuje účastníky výzkumu s jejich souhlasem každý den monitorovat, a tak získávat kvalitní informace pro mediální oblasti.

O společnosti Arbitron

Společnost Arbitron Inc. (NYSE: ARB) je mezinárodní mediální a obchodní výzkumná společnost sloužící radiovému vysílání, kabelovým společnostem, inzerentům, reklamním agenturám i zahraničním reklamním agenturám v USA, Mexiku a Evropě. Jádrem obchodu společnosti Arbitron jsou měřící systémy a místní měření poslechovosti v rádiích po celých Spojených státech. Dále sleduje maloobchodní prodej mediálních výrobků na místních spotřebitelských trzích a vytváří aplikační software pro analýzy poslechovosti, sledovanosti a analýzu obchodních informací. Společnost také vyvíjí přenosné peoplemetry, novou technologii pro sledování poslechovosti rádií a sledovanosti televizních stanic, která přispívá k rozvoji mediálního a marketingového trhu.

Podporu jednotlivých provozních jednotek firmy Arbitron zajišťuje její výzkumné a technologické centrum ve městě Columbia, ve státě Maryland.

Arbitron má kolem 1.700 zaměstnanců a své sídlo má v New Yorku.

Prostřednictvím svého výzkumného centra v Scarboroughu, které provozuje spolu s firmou VNU Inc., se Arbitron také zabývá prováděním mediálního a obchodního výzkumu pro televizní vysílání, časopisy, noviny a online společnosti. PPM(SM) je provozní značka společnosti Arbitron Inc.

Tato tisková zpráva obsahuje tzv. Výhledová prohlášení ve smyslu novely Zákona o vedení sporů při obchodování s akciemi a cennými papíry z roku 1995. Veškerá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, s výjimkou historických údajů a fakt, zejména pak prohlášení uvozená slovy jako můžeme, hodláme, chceme, budeme, plánujeme, očekáváme, předpokládáme, věříme, plánujeme, apod., jsou výhledová prohlášení. Tato výhledová prohlášení podléhají určitým rizikům, která mohou mít vliv na finanční výsledky naší společnosti, které se v konečném důsledku mohou lišit od původních očekávání. Mezi tato rizika patří:

- Schopnost naší společnosti obnovit či udržet klíčové smluvní vztahy s významnými zákazníky

- Schopnost naší společnosti úspěšně rozvíjet obchodní strategii, včetně zavádění našich PPM, včetně expanze na zahraniční trhy

- Schopnost naší firmy efektivně se přizpůsobit stávající konsolidaci v rozhlasovém průmyslu a v oblasti reklamních agentur

- Schopnost naší společnosti udržet krok s technologickými potřebami našich zákazníků, včetně vytváření nových produktů a služeb, které by tyto potřeby pokrývaly

- Schopnost naší firmy úspěšně vést naše obchodní aktivity v nepříznivých obchodních podmínkách, zvláště pak v oblasti reklamy

- Schopnost naší firmy úspěšně se vyrovnat s náklady na poskytování služeb v oblasti sběru údajů a informací, zejména v důsledku regulačních opatření státních orgánů

Další důležité faktory, které mohou ovlivnit finanční výsledky společnosti Arbitron a mohou tak způsobit, že údaje uvedené ve výhledových prohlášeních se nenaplní, jsou uvedeny v našich pravidelných zprávách, Úřadu pro dohled nad obchodováním s akciemi a cennými papíry (SEC). Tyto údaje najdete zejména v části 1 - Podnikání, v článku Obchodní rizika, v naší výroční zprávě, kterou podáváme na formuláři 10-K.

Všechna výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě se vztahují pouze k datu zveřejnění této zprávy a společnost Arbitron si vyhrazuje právo neprovádět žádné aktualizace těchto výhledových prohlášení, a to ani v případě zjištění nových informací či skutečností, které tato prohlášení mohou ovlivnit.

KONTAKT:

Arbitron Inc.

Thom Mocarsky

Telefon: 410-312-8239

E-mail: thom.mocarsky@arbitron.com

NEBO

KCSA Worldwide

Todd Fromer / Anne Donohoevová

Telefon: 212-896-1215 / 212-896-1261

E-mail: tfromer@kcsa.com / adonohoe@kcsa.com

Klíčová slova USA-média-komunikace-trh-Arbitron-PROTEXT

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.