X-Rite převezme společnost Amazys Holding AG * Po uzavření smlouvy vznikne světová jednička v průmyslu barev

Nově vzniklá společnost bude produkovat výrobky ve vyšší kvalitě, rozšíří nabídku, dá větší prostor inovaci a zlepší produktivitu výroby.

Společnosti X-Rite, Incorporated (burzovní index Nasdaq: XRIT) a Amazys Holding AG (burzovní index SWX: AMSN), dva přední světoví poskytovatelé řešení pro měření barev využívající hardware, software a služby pro ověřování vlastností barev, dnes společně oznámily, že začaly jednat o definitivní podobě smlouvy, na základě které společnost X-Rite nabídne k odkoupení všechny volné registrované akcie společnosti Amazys Holding AG za kupní cenu zhruba 280 milionů amerických dolarů nebo za cenu 77 švýcarských franků za jednu akcii plus 2,11 akcie společnosti X- Rite. Společnost Amazys vyvíjí, prodává a podporuje hardware, software a služby k měření barev pod obchodní značkou GretagMacbeth. Očekává se, že plánovaná akvizice přinese strategické, provozní a finanční výhody, jako například: Spojení největších odborníků a talentů v oboru Vytvoření světové jedničky v průmyslu barev Vytvoření významného potenciálu synergií Urychlení modernizace technologií Rozšíření trhu a geografického dosahu A další výhody plynoucí ze silné pozice výroby společnosti X-Rite a technologie společnosti Amazys Holding AG

Nově vzniklá společnost by měla ve třetím roce po transakci dosáhnout úspory provozních nákladů ve výši zhruba 25 milionu amerických dolarů, přičemž hrubý zisk by měl vzrůst o zhruba 63 procent. Během prvního roku společnost plánuje investovat zhruba 20 milionů amerických dolarů do restrukturalizace. Transakce přinese nárůst výnosů na akcii (EPS) společnosti X-Rite v druhém roce po provedení transakce.

"Společnost X-Rite se těší, že bude moci nabídnout širší škálu výrobků, snížit provozní náklady, a spojit oddělení výzkumu a vývoje, což by jí mělo přinést rovněž prospěch. Díky nově vzniklé společnosti budeme schopni nabízet modernější a vysoce kvalitní řešení," řekl Michael C. Ferrara, generální ředitel společnosti X-Rite. "Věříme, že tento strategický krok přinese prospěch našim akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům i partnerům."

"Věříme, že z této transakce budou profitovat zejména akcionáři obou společností," řekl Mario Fontana, předseda představenstva společnosti Amazys Holding AG.

"Doufáme, že se nám společně podaří lépe využít našich technických zdrojů a budeme schopni přinášet našim zákazníkům ta nejlepší řešení, která jim pomáhají v jejich práci," poznamenal generální ředitel společnosti Amazys Holding AG Thomas J. Vacchiano, Jr. Organizace nově vzniklé společnosti:

Novou organizaci povede silný tým vedoucích pracovníků společností X-Rite and Amazys. Na základě dohody zůstane generálním ředitelem společnosti Michael C. Ferrara. Thomas J. Vacchiano Jr. (současný generální ředitel společnosti Amazys) bude jmenován prezidentem a provozním ředitelem. Mary E. Chowningová zůstane finanční ředitelkou a Dr. Francis Lamy bude jmenován technickým ředitelem. Po dokončení transakce bude správní rada sestávat z devíti členů, mezi nimiž bude šest současných ředitelů společnosti X-Rite a tři současní ředitelé společnosti Amazys Holding AG.

V nejbližší budoucnosti budou společnosti X-Rite a Amazys Holding AG nadále pracovat nezávisle. V průběhu celého integračního procesu bude strategie týkající se obchodních značek a nabídek výrobků posuzována tak, aby z ní akcionáři měli co největší prospěch.

Po dokončení transakce bude hlavní ředitelství společnosti umístěno ve městě Grandville, v americkém státě Michigan a evropské ředitelství ve švýcarském Regensdorfu. Nabídková cena: 77 švýcarských franků v hotovosti pro možné důsledky zředění, ke kterým může dojít před zúčtováním nabídky plus 2,11 akcie společnosti X-Rite za každou akcii společnosti Amazys Holding AG. Trvání nabídky: Předběžné oznámení nabídky odkupu akcií bylo zveřejněno dnes v elektronických médiích a také je k dispozici na internetových stránkách společností X-Rite a Amazys. Očekává se, že oznámení o nabídce odkupu akcií bude zveřejněno 3. března 2006. Počáteční období, kdy budou akcie nabízeny k odkupu, bude trvat 20 pracovních dnů, od 3. března 2006 do 30. března 2006, do 16:00 hodin středoevropského času. Společnost X-Rite si vyhrazuje právo tuto dobu jednou nebo několikrát prodloužit. Pokud a když už bude vyhlášena nabídka jako bezpodmínečná, období nabídky odkupu akcií bude prodlouženo o dalších 10 pracovních dnů. Podmínky a schválení: Nabídka k odkoupení akcií je podmíněna tím, že musí být nabídnuto 70 procent zředěných akcií společnosti Amazys Holding AG a splněny další podmínky v souladu se švýcarskými předpisy o slučování společností. Navrhovanou transakci musí schválit akcionáři společnosti X-Rite. Dohled: Pokud by byla celá nabídka odkoupena, současní akcionáři společností X-Rite by vlastnili zhruba 74 procent a akcionáři společnosti Amazys Holding AG 26 procent nově vzniklé společnosti. Financování: Hotovostní část bude uhrazena prostřednictvím pokladní hotovosti a novými půjčkami. Společnost Goldman Sachs již poskytla finanční příslib na půjčku ve výši až 220 milionu amerických dolarů na financování transakce. Uzavření transakce: Očekává se, že transakce bude uzavřena koncem jara 2006, poté co bude schválena akcionáři a regulačními orgány. Než dojde k uzavření transakce budou společnosti X-Rite a Amazys Holding AG fungovat nezávisle. Poradci: Poradenství pro společnost X-Rite zajišťovala exkluzivně firma Headwaters MB pro investiční bankovnictví a poradenské finanční služby, včetně služeb ohledně zajištění dluhu, ke kterému se zavázala společnost Goldman Sachs. Jako další poradci společnosti X-Rite pracovaly firmy McDermott, Will & Emery a Wenger Plattner pro právní otázky a Lombard Odier Darier Hentsch & Cie jako pro nabídku odkupu akcií. Pro společnost Amazys Holding AG poskytovala poradenství společnost Credit Suisse pro investiční bankovnictví a finanční poradenství, a společnost Lenz & Staehelin v právních otázkách. Konferenční hovor pro investory: Vedoucí týmy společností X-Rite a Amazys Holding AG společně uspořádají živou internetovou audio konferenci o chystané transakci dnes v 10:00 hodin východoamerického času (16:00 hodin středoevropského času). Konferenční hovor bude přístupný živě prostřednictvím telefonní linky na následujících číslech: Severní Amerika: 1-800-481-7713 Z ostatních zemí: 719-457-2730 Vstupní kód: 4643720

Internetové audio vysílání konference, stejně jako další informace a fakta týkající se transakce budou k dispozici živě a v archivu na adrese http://www.xrite.com.

Záznam hovoru bude začínat dnes v 17:30 hod. východního času a bude k dispozici do 7. února 2006 do 23:59 hod. pacifického času na internetu na adrese http://www.xrite.com nebo prostřednictvím telefonu na následujících číslech: Severní Amerika: 1-888-203-1112 Ostatní země: 719-457-0820 Vstupní kód pro záznam: 4643720 Konferenční hovor Newswires: Úterý 31. ledna 2006 v 8:00 hod. středoevropského času (2:00 hod. východoamerického času) Švýcarsko: +41 91 610 56 00 Velká Británie: +44 207 107 0611 Severní Amerika: 1-866-291-4166 Mediální konference Curych: Úterý 31. ledna 2006 v 11:00 středoevropského času (5:00 a.m. východoamerického času) Místo konference, SWX Swiss Exchange, Selnaustrasse, Curych, Švýcarsko O společnosti X-Rite:

Společnost X-Rite je předním poskytovatelem řešení pro měření barev, která využívají hardware, software a služby pro ověřování a měření vlastností barev. Produkty společnosti využívá mnoho oblastí průmyslu jako například grafický průmysl, digitální zobrazování, průmyslové i maloobchodní porovnávání barev a lékařství. Společnost X-Rite působí po celém světě, má 18 poboček po celé Evropě, Asii a na americkém kontinentě a její produkty slouží zákazníkům ve více než 100 zemích. Více informací naleznete na internetové adrese http://www.xrite.com. O společnosti Amazys Holding AG

Společnost Amazys Holding AG a její dceřiná společnost GretagMacbeth, má ředitelství ve švýcarském Regensdorfu a představuje světovou špičku v oblasti řešení pro grafiku, fotografii, digitální zobrazování, malbu, plastické materiály, oděvy, textilie, automobilový průmysl a mnohá další odvětví. Společnost je držitelem certifikátu ISO-9001 a má pobočky na americkém kontinentě, v Evropě a Asii. Společnost poskytuje svým zákazníkům po celém světě školení a podporu. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto oznámení nepředstavuje ani nabídku k odkupu ani pobídku k prodeji akcií společnosti Amazys a nenahrazuje oznámení a plné moci a další dokumenty, které společnost X-Rite předkládá americké Komisi pro obchodování s cennými papíry (SEC). Poté co bude očekávaná nabídka odkupu akcií zveřejněna, předloží společnost X-Rite Komisi pro obchodování s cennými papíry ("SEC"), materiály týkající se této nabídky, včetně oznámení na formuláři S-4 (Registrační prohlášení), a rovněž předloží příslušné materiály také švýcarskému výboru pro slučování společností (Swiss Takeover Board).

Tyto materiály budou obsahovat důležité informace, které by měly být důkladně prostudovány ještě předtím než bude učiněno jakékoli rozhodnutí týkající se nabídky.Veškeré materiály týkající se nabídky a další dokumenty budou všem akcionářům společnosti Amazys k dispozici zdarma. Materiály týkající se nabídky budou rovněž zdarma k dispozici na internetových stránkách Komise SEC na adrese http://www.sec.gov. Doporučujeme akcionářům společnosti Amazys, aby si tyto materiály pečlivě prostudovali, až budou k dispozici, stejně jako všechny dodatky a přílohy k těmto dokumentům, neboť mohou obsahovat důležité informace, které by akcionáři měli vzít v úvahu předtím než učiní jakékoli rozhodnutí týkající se prodeje akcií.

Kromě toho bude akcionářům společnosti X-Rite předloženo k posouzení vydání kmenových akcií společnosti X-Rite v souvislosti s navrhovanou transakcí, a společnost X-Rite předloží SEC prohlášení o plné moci, které bude důkazem souhlasu akcionářů společnosti X-Rite s navrhovanou transakcí, stejně jako všechny další potřebné dokumenty týkající se transakce. Konečné prohlášení o plné moci bude rozesláno akcionářům společnosti X- Rite, jehož prostřednictvím vyjádří svůj souhlas s navrhovanou transakcí. Prohlášení o plné moci bude zdarma k dispozici na internetových stránkách Komise SEC na adrese (http://www.sec.gov). Vybízíme akcionáře společnosti X-Rite, aby si prohlášení o plné moci pečlivě prostudovali, až bude k dispozici. Rovněž všechny dodatky a přílohy k těmto dokumentům, neboť budou obsahovat důležité informace.

Společnost X-Rite a její ředitelé, vedoucí pracovníci, členové vedení a zaměstnanci budou pravděpodobně rovněž žádat akcionáře společnosti X-Rite o zplnomocnění v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. Údaje o zúčastněných budou součástí roční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok 2005, část III. Kopie této zprávy budou k dispozici na internetových stránkách SEC. Další informace týkající se zájmů zúčastněných naleznete v prohlášení o plné moci pro navrhovanou transakci, až bude k dispozici.

Kopie prohlášení o plné moci, registrace a hlášení, které předkládá společnosti X-Rite Komisi SEC, a na které budou odkazy v prohlášení o plné moci a registračním prohlášení, budou poskytnuty zdarma po zaslání požadavku na: Barbara Lindermanová, e-mail: blinderman@xrite.com.

Ani americký úřad U.S. Securities ani Komise SEC ani žádné státní bezpečnostní komise neprojevily ani souhlas či nesouhlas, neodmítly ani nepotvrdily adekvátnost nebo správnost informací obsažených v této tiskové zprávě. Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných očekáváních, odhadech, předpovědích a plánech pro naši společnost a průmysl, ve kterém se pohybujeme, a na očekáváních a odhadech vedení společnosti. Výhledová prohlášení jsou uváděna výrazy jako jsou "možná," "bude," "očekává," "věří," "předvídá," "plánuje," "odhaduje," "navrhuje," "klade si za cíl," "předpovídá," a "hledá" nebo zápornými a dalšími tvary těchto a podobných výrazů. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují rizika, nejasnosti a odhady, která mohou skutečné výsledky ovlivnit tak, že se budou lišit od výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních. Mezi tato rizika a nejasnosti patří například mimo jiné, že integrace společností X-Rite a Amazys neproběhne úspěšně, problémy s integrací a restrukturalizací spojené s transakcí nebo jinou akvizicí, a problémy v získání očekávaných synergií, náklady související s transakcí, nesouhlas akcionářů společnosti X-Rite s vydáním kmenových akcií v souvislosti s transakcí, možnost, že prodej určitých produktů a služeb se nebude vyvíjet podle očekávání, schopnost společnosti X-Rite vést mezinárodní operace, riziko, že po srovnání finančních informací, které společnost Amazys přepočítá podle účetních standardů GAAP budou finanční výsledky společnosti Amazys natolik odlišné, že nepříznivě ovlivní předběžné odhady společnosti X-Rite v souvislosti s touto transakcí, existence nebo zavedení nepříznivých opatření v USA a dalších zemích, riziko, že vývoj produktů a služeb nebude probíhat podle plánu, nepříznivé všeobecné podmínky v zemi a mezinárodní ekonomická situace včetně úrokových sazeb a pohybu směnného kurzu, problémy s efektivním řízením struktury nákladů společnosti pro kapitálové náklady, materiální a režijní náklady, stejně jako provozní náklady jako mzdy a dávky díky vertikální integraci výrobních procesů, možnost, že transakce nebo další plánované akvizice nebudou uzavřeny, dopad konkurenčních výrobků a technologií a cenové tlaky konkurence, potenciální obchodní roztržky, ekonomický pokles amerického hospodářství, a další rizika, která jsou uvedena ve zprávách, které společnost X-Rite předkládá Komisi pro obchodování s cennými papíry SEC. Čtenářům této tiskové zprávy se doporučuje nepřikládat těmto výhledovým prohlášením nepatřičnou důvěru, neboť i když věříme, že odhady uvedené v těchto výhledových prohlášeních jsou rozumné, není nikde záruka, že se tato výhledová prohlášení splní. Toto varování se týká všech výhledových prohlášení, která jsou v této zprávě uvedena. Není naší povinností aktualizovat tato výhledová prohlášení ve světle nových informací, budoucích událostí ani jinak. KONTAKT: Kontakt pro investory: X-Rite Mary E. Chowningová, tel.: 616-257-2130 E-mail: investor@xrite.com NEBO Amazys Holding AG Rolf Jeger, tel.: +41 44 842 2218 E-mail: jeger@gretagmacbeth.com NEBO Kontakt pro média: Oddělení vztahů s veřejností společnosti Ogilvy, New York pro společnost X-Rite Jonathan Mairs, tel.: 212-880-5353 E-mail: publicrelations@xrite.com NEBO Oddělení vztahů s veřejností společnosti Ogilvy, Curych pro X- Rite Thomas Hermann, tel.: +41 79 409 59 08 NEBO Amazys Holding AG Liz Quinliská, tel.: 845-565-7660 E-mail: quinlisk@gretagmacbeth.com

Klíčová slova PROTEXT-USA-obchod-X Rite-Amazys Holding AG

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.