Dražba KOVOSVITu DS, a.s., Písek

Výrobce obráběcích strojů v Písku zpeněžuje své vybavení v souvislosti s plánovaným ukončením výrobní činnosti společnosti KOVOSVIT DS, a.s. v Písku, jejíž celý výrobní program již převzala mateřská společnost KOVOSVIT MAS, a.s. v Sezimově Ústí.

Pro zajištění výroby produktové řady soustružnických automatů KOVOSVIT DS byly do výrobní základny v Sezimově Ústí převedeny všechny speciální stroje a zařízení potřebné pro výrobu těchto produktů. Kromě dodávek strojů v oblasti soustružnických automatů, KOVOSVIT MAS, a.s. nadále plně zajišťuje výrobu náhradních dílů potřebných pro záruční i pozáruční servis uvedených výrobků. Soustružnická automaty firmy Kovosvit DS mají velkou tradici a u zákazníků jsou pojmem ve spolehlivosti a kvalitě. Přesunem výroby do mateřské firmy Kovosvit MAS je zaručena kontinuita těchto vynikajících vlastností a silné zaměření na plnění požadavků a přání zákazníků.

Ke zpeněžení ostatních a v rámci společnosti dále nepotřebných strojů, zařízení a vybavení byla vybrána společnost Angermann & Lüders Prag, která na 1. února 2006 připravila v Písku dražbu movitého majetku. Pod kladívko licitátora přijde téměř 500 položek, od svěráků a dílenských stolů přes jednoduché obráběcí a tvářecí stroje až po CNC stroje. Jelikož je dražba prováděna po jednotlivých položkách, dražebník předpokládá, že nového majitele si najde drtivá většina nabízených položek, stejně tak jako ve všech předcházejících dražbách, které tento dražebník pro strojírenské společnosti připravil.

V tuzemsku je zatím zpeněžování movitého majetku přes specializované společnosti poměrně málo využívané - společnosti/vlastníci raději volí neprůhledný způsob prodeje přes obchodníky a známé firmy. Specializovaná společnost Angermann & Lüders Prag, je schopna nabídnout vlastníkovi komplexní servis spojený se zpeněžováním majetku, od inventarizace na místě přes posouzení stavu a stanovení tržních cen a samotnou dražbu až po závěrečné finanční vypořádání. Nedílnou součástí přípravy je také odpovídající propagace dražby, nejen v tisku, ale i na internetu (www.netbid.cz) spolu s dalšími způsoby oslovení potenciálních dražitelů.

Na dražby, které Angermann & Lüders Prag připravuje, chodí okolo 100 finančně zdatných dražitelů, kteří v konečném součtu vydraží až 95 procent nabízeného majetku v dražbě, přičemž průměrný výnos z dražby, vykazovaný Českou asociací dražebníků, je někde pod 25 procenty. Nejsou výjimky, kdy na dražbu najdou cestu i dražitelé z exotických zemí, jako je Indie a Egypt na straně jedné, nebo naopak z průmyslově vyspělých zemí, jako je Anglie, Německo či Spojené státy.

Kontakt:

Angermann & Lüders Prag, s.r.o.

Marek Ječný

tel.: 224 934 679

fax: 224 934 848

e-mail: info@lueders.cz

Klíčová slova PROTEXT-stroje-dražba-Angermann & Lüders

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.