Družstvo AFEP navázalo mezinárodní spolupráci s firmou CBA

Družstvo AFEP bylo založeno v roce 2002 jako síť nezávislých českých maloobchodníků a sdružuje přes 750 prodejen na celém území ČR. Členy družstva, jejichž roční obrat činí 13,5 mld. Kč, jsou tři maloobchodní sítě: MO Foldr, Družstvo Eso Market, MO Partner a.s. a tři velkoobchody: EKOSTYL CZ s.r.o., Roman Mazák - Nuget, ZAVA CZ s.r.o. Hlavním cílem družstva je zajistit konkurenceschopné podmínky na českém trhu v oblasti prodeje potravin. V rámci družstva probíhá spolupráce s vybranými dodavateli, pravidelně se prezentují společné letákové akce a dochází ke spolupráci na dalších promočních aktivitách. Družstvo také zastřešuje produkci potravinářských a drogistických výrobků pod značkou ČEKO.

Za účelem posílení pozice českých nezávislých maloobchodníků na trhu se představitelé družstva rozhodli využít příležitosti k navázání mezinárodní spolupráce a v září 2005 podepsali master- franchisovou smlouvu pro Českou republiku s firmou CBA International Franchise Kft. CBA sídlí v Maďarsku a na tamějším trhu si udržuje velmi silné postavení - v žebříčku maďarských obchodníků 2004 se umístila na prvním místě. Od roku 2001 rozvíjí CBA mezinárodní aktivity a v současné době úzce spolupracuje s mnoha evropskými obchodními aliancemi např. ze Slovenska, Slovinska, Polska a Itálie. CBA na nadnárodní úrovni zajišťuje zejména obchodní vztahy s dodavateli a marketingové aktivity. Rovněž zabezpečuje výrobky pod maloobchodní značkou CBA, jež jsou společné pro celé teritorium.

Hlavními přínosy, které družstvo AFEP od integrace do nadnárodního celku očekává, jsou především zachování konkurenceschopnosti vůči ostatním řetězcům na trhu, poskytnutí tržního prostoru pro domácí výrobce a dodavatele a následné rozšíření nabídky zboží a služeb pro zákazníky.

V situaci, kdy v České republice tvrdá konkurence nadnárodních řetězců výrazně snížila podíl nezávislého obchodu, je hlavním cílem družstva AFEP podporovat maloobchodníky a umožnit jim nejen přežít, ale zejména rozvíjet jejich aktivity. Nyní se bude AFEP zaměřovat zejména na spolupráci s dodavateli a na zabezpečování promočních aktivit. S logem CBA se již v nejbližší době seznámí zákazníci na výlohách maloobchodů, na letácích a na privátních výrobcích. V nadcházejícím období se družstvo AFEP chystá maximálně využít potenciálu, který mu mezinárodní spolupráce v obchodě nabízí.

Kontakt:

Roman Mazák, předseda představenstva družstva AFEP

www.afep.cz

E-mail: afep@afep.cz Plzeňská 305

266 01 Beroun

Klíčová slova PROTEXT-obchod-potraviny-AFEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.