"Česká tábornická unie se vypořádává s digitální závislostí: Nabízí tábory, kde telefony nejsou v centru pozornosti"

S ohledem na rostoucí problém digitální závislosti, jak je uvedeno v Zprávě o digitálních závislostech v České republice za rok 2023, se až 80 % táborů České tábornické unie, z.s. (ČTU) snaží motivovat účastníky k omezení používání mobilních telefonů. Tím se mohou děti a mládež více zaměřit na obsah bohatých a zábavných aktivit, aniž by bylo používání telefonů přímo zakázáno. Některé tábory dokonce integrují telefony do svých programů s edukativním záměrem, poskytující tak jedinečný způsob, jak se vyrovnat s digitálním věkem.

Jako odpověď na stále rostoucí závislost na mobilních telefonech nabízí ČTU tábory, kde je důraz kladen na přímé interakce, týmovou práci a osobní růst. Ačkoli účastníci mohou mít své telefony u sebe, je jim nabídnuta řada aktivit, které jim umožní zapojit se a bavit se bez potřeby být on-line.

"Dnešní generace mobilních telefonů je nástroj, který nepochybně podporuje rozvoj dovedností v mnoha směrech," uvádí Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., lektorka sociální pedagogiky na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a místonáčelnice ČTU pro vzdělávání. "Nicméně je třeba si uvědomit, že rovnováha mezi digitálním a fyzickým světem je klíčová. Tábory jsou místem, kde se spojuje zábava, vzdělání a osobní růst. V tomto prostředí, kde se klade důraz na individuální přístup a podporu jedinečnosti každého účastníka, dochází k hledání rovnováhy mezi moderními technologiemi a bezprostředním prožitkem přírody a společnosti. Základní hodnoty jako respekt, bezpečí a přátelství jsou v těchto prostorách klíčové. Vedoucí, kteří jsou zároveň mentory a oporou, pečlivě sledují a podporují každého jednotlivce, aby si z tábora odnesl co nejvíce – nové dovednosti, zážitky a kamarádství. Tato dynamická a všestranná kombinace zábavy, vzdělávání a rozvoje tvoří jádro táborového života. To vše umí naši vedoucí zajistit bez nutnosti neustále se dívat do obrazovky mobilního telefonu“ konstatuje Renata Švestková.

Česká tábornická unie v duchu rovnováhy mezi digitálním a fyzickým světem využívá moderní technologie zodpovědně a promyšleně. Ačkoliv některé tábory ČTU začleňují do svých programů i použití mobilních telefonů, například pro vyhledávání informací pro své dobrodružství nebo dokumentaci zážitků formou fotografií a videí, vždy klade důraz na to, aby technologie podporovala aktivitu, a nikoli ji ovládala. Paralelně se snažíme vždy nabídnout i alternativy k digitálním nástrojům – například v rámci orientace v terénu klade ČTU velký důraz na to, aby děti a mladí lidé uměli pracovat s tradičními nástroji jako je busola, mapa, azimut a podobně.

"Základním principem je nepřistupovat k mobilním telefonům jako k něčemu, co je nutné zakázat, ale spíše ukázat mladým lidem, že existují i jiné, stejně atraktivní možnosti, jak trávit čas. Cílem je podněcovat jejich zvídavost, kreativitu a touhu po poznání, aniž by byli neustále 'připojeni'," zdůrazňuje Tereza Urbancová, vedoucí kanceláře České tábornické unie a zároveň dodává: "Při tom všem je bezpečnost účastníků pro nás na prvním místě. Každý tábor má svého hlavního vedoucího, který má neustále přístup k mobilnímu telefonu. To umožňuje rychlou a efektivní komunikaci v případě potřeby, ať už se jedná o informování rodičů nebo kontaktování záchranných složek. V duchu rovnováhy mezi digitálním a fyzickým světem se tedy ČTU nezříká moderních technologií, ale využívá je zodpovědně a promyšleně."

Kontakt:

Tiskové oddělení ČTU

media@tabornici.cz

Klíčová slova ČR-Jakub Bejček-počítače-zábava-rekreace-školy-Česká tábornická unie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.