ČESKÁ CHUŤOVKA UŽ 15 LET ZVIDITELŇUJE NEJCHUTNĚJŠÍ ČESKÉ POTRAVINY

V ještě nedávných dobách hojnosti se dostatek a nízká cena potravin zdály být nezměnitelnou samozřejmostí. Pak přišlo pár krizových let způsobených covidem, ruskou agresí na Ukrajině, bláznivým růstem cen energií a nevídanou inflací, které nás vyvedly z příjemného snu o věčných létech tučných, abychom si uvědomili, jak vratké mohou být zdánlivé jistoty v dnešním silně globalizovaném světě.

Ovšem jako všechno zlé je k něčemu dobré, i nastalá situace nás přiměla zamyslet se mj. i nad soběstačností a spravedlivými cenami potravin. Zatímco ještě loni řadě firem hrozily vážné existenční problémy, což pocítila i naše soutěž nižším počtem účastníků, letos se překvapivě dovídáme, že zisk mnohých zemědělských a potravinářských firem se i kvůli znatelně vyšším cenám potravin dostal do nečekaně dobrých čísel. Vyvstává ale otázka, zda tolik kritizované a politicky výbušné zdražování potravin není často spíš narovnáním cen, kdy ty dřívější například v pekárenství i jinde dlouhodobě neumožnovaly ani prostou reprodukci, natož nezbytnou modernizaci výroby. A ne všem se přitom daří stejně – zjednodušování a paušalizace rozhodně tedy nejsou na místě, vést by se měla spíš nepředpojatá a poctivá diskuze všech zainteresovaných stran na základě faktů, a ne pocitů či domněnek.

Soutěž o značky ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA sice tyto nedávné ekonomické turbulence také v konečném důsledku pocítila, její smysl a cíl je ale stabilní a neměnný – motivovat výrobce k co nejvyšší kvalitě a tím i co nejlepší chuti potravin, a zákazníky k tomu, aby tyto poctivé výrobky na trhu vyhledávali. Historie soutěže přesvědčivě potvrzuje, že se jí toto předsevzetí, které jí do vínku dali nezávislí potravinářští odborníci, kteří ji před patnácti lety založili a stále pečují o její nezávislost a odborný respekt, daří naplňovat. O tom mj. svědčí, že za předchozích 14 let se značkou Česká chuťovka může pyšnit již 1516 výrobků od 226 firem a značkou Dětská chuťovka celkem 259 potravin od 98 českých výrobců.

Od roku 2017 poskytuje soutěži aktivní záštitu Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která tím deklaruje svůj zájem o podporu českých potravin. Na tiskové konferenci 28. srpna v Senátu vyjádřil pokračující stabilní podporu projektu Česká chuťovka předseda této komise senátor Jiří Vosecký, i když slavnostní předávání letošních ocenění se po deseti letech vrátí na podzim ze Senátu do Národního zemědělského muzea v Praze na Letné.

Záštitu soutěži letos poskytli také ministr zemědělství Marek Výborný, prezident Agrární komory Jan Doležal a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 14. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 2. listopadu v Národním zemědělském muzeu.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. Českou chuťovku je možné také sledovat na Facebooku.

Kontakt pro média:

Josef Sléha

SYMPEX GROUP s.r.o.

e-mail: sleha@sympex.cz

www.ceskachutovka.cz

www.facebook.com/ceskachutovka

Klíčová slova ČR-potraviny-obchod-média-SYMPEX GROUP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Potraviny, gastronomie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.