Varování: Vědec z CERNu vyzývá k novému přístupu ke klimatu

Významný částicový fyzik Egon Cholakian, spojený s projekty CERN a NASA, vyzývá světové vědce, aby se spojili v zájmu přežití lidstva.

Egon Cholakian zveřejnil naléhavé video prohlášení o skutečném rozsahu klimatického kolapsu na naší planetě, v němž oslovil světovou vědeckou komunitu, vedoucí představitele států i celé lidstvo.

Při popisu klimatických výzev, kterým v současnosti čelíme, zdůraznil: „Země zažívá rapidní eskalaci extrémních klimatických a geodynamických událostí. Dochází k výraznému nárůstu výskytu a rozsahu seismických, vulkanických, hydrologických, atmosférických, gravitačních a tepelných anomálií.“

Také dodal, že: „Nezpochybnitelné údaje jednoznačně ukazují, že katastrofy na Zemi se stupňují geometrickou řadou.”

Egon Cholakian vysvětluje, že současný vědecký přístup nedokáže vysvětlit příčiny výše uvedených znepokojivých jevů ani pro ně najít rozumné řešení.

Proto je potřeba radikálně nový přístup ve studiu klimatu, aby se tento problém důkladně prozkoumal a aby se našlo jeho urgentní řešení: „Co nejdříve musíme vytvořit interdisciplinární, víceoborový mechanismus na záchranu naší planety se zapojením nejlepších vědců z různých zemí světa.“

Navrhl založení Jednotného mezinárodního vědecko-výzkumného centra s neomezeným přístupem ke všem potřebným zdrojům. Obrací se na prezidenty a lídry všech zemí: „Ve jménu vědy a lidstva já, Egon Cholakian, apeluji na vás, lídry národů světa, s naléhavou výzvou: zakopejte válečné sekery a zasedněte k jednacímu stolu. Je čas přemýšlet o jednotné globální ekonomice a konsolidovaném sjednoceném světě. Toto není jen vyjádření mých názorů, je to naprostá nutnost, abychom zajistili přežití naší planety.“

Zdroj: earthsavesciencecollaborative

O Egonu Cholakianovi: Egon Cholakian je kvalifikovaný částicový fyzik, který pracuje v přední laboratoři částicové fyziky CERN jako vývojář technologie Future Circular Collider (Budoucí kruhový urychlovač). Spolupracuje s NASA na přípravách mise NISAR. Člen Mezinárodní asociace lektorů zpravodajských služeb a odborník na medzinárodní daňové právo. Pracoval jako legislativní daňový analytik při prezidentské komisi pro mezinárodní obchodní a investiční politiku za prezidenta Nixona a prezidenta Forda. Spolupracoval s Reaganovým kuchyňským kabinetem a Reaganovým Bílým domem v rámci projektu strategické obranné iniciativy prezidenta Reagana. Celkem Egon Cholakian spolupracoval se čtyřmi americkými prezidenty. V současné době působí jako federální lobbista v Kongresu USA a Bílém domě. Egon Cholakian se stal významným hlasem v otázkách souvisejících se změnou klimatu a národní bezpečností.

Klíčová slova ČR-věda-ovzduší-zajímavosti-klima

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.