Dřevařský ústav: Riziko dřevěných rozhleden se vždy skrývá uvnitř

Dřevařský ústav: měření vlhkosti uvnitř dřevěného nosného sloupu

Dřevařský ústav: měření vlhkosti uvnitř dřevěného nosného sloupu

Dřevařský ústav: příklad konstrukčního řešení, které umožňuje zatékání vody do konstrukčního spoje Dřevařský ústav: kontrola dřevěné konstrukce hradu Košumberk Dřevařský ústav: degradace konstrukčního dřeva hnědou hnilobou způsobená dřevokaznou houbou Dřevařský ústav: degradace dřeva u kolíkového spoje Dřevařský ústav: dubová mostovka lávky v dobrém stavu Dřevařský ústav: kontrola rozhledny z plošiny Dřevařský ústav: nosné podélníky pod dubovou mostovkou degradují Dřevařský ústav: kontrola spoje ocelové konstrukce a dřevěné stojiny Dřevařský ústav: spoj s výsušnými trhlinami, spojení čepy, uvolnění obruče

Riziko dřevěných rozhleden se vždy skrývá uvnitř. Pouze vizuální kontrolou se nedá kvalita a skutečný stav dřevěných konstrukcí správně posoudit. Nešťastná událost na vyhlídkové věži v Markvarticích na Děčínsku potvrdila, že pohledová kontrola bez odborné analýzy stavu dřeva nestačí.

I když správci majetku dělají vizuální kontrolu dřevěných konstrukcí, jako jsou rozhledny, mosty nebo lávky, nemohou tak posoudit skutečný stav objektu. Dřevěné konstrukce ve venkovním prostoru, na které má přístup veřejnost, potřebují i měření vlhkosti uvnitř dřevěných prvků, odběry vzorků spojené s mykologickou analýzou v akreditované laboratoři, pravidelnou kontrolu konstrukční ochrany spojů, zhodnocení slabých míst stavby, odborný návrh sanačních nebo ochranných opatření. Nutné jsou k tomu znalosti odborníka, který posoudí vlastnosti použitého dřeva, způsob jeho spojení s dalšími materiály, usazení na místo, působení povětrnostních podmínek a mnoho dalšího.

"Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost, i když není nastavena a neprobíhá odborná preventivní kontrola během jejich provozu," uvedl Ing. Luboš Drahňovský, technik Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s. p. (Dřevařský ústav), a doplňuje: "Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola."

Ing. Jitka Beránková, Ph.D., ředitelka Dřevařského ústavu říká: "Zhodnocení toho, jak moc je konstrukce ohrožena houbou, případně jinými biotickými škůdci, může posoudit pouze odborník na základě analýz v laboratoři. Když jsme nedávno kontrolovali dvě rozhledny ve Středočeském kraji, nebo dřevěnou konstrukci na hradě Košumberk, zanalyzovali jsme stav na základě odborných podkladů a měření, teprve pak jsme doporučovali nápravná nebo sanační opatření pro zajištění a údržbu objektu."

Dřevo je dobrý stavební materiál, naši předkové nám to již potvrdili. Nicméně je nutné k němu přistupovat s respektem k jeho vlastnostem a přírodním zákonům. Stejně jako my, lidé, stárne. Potřebuje tedy správné použití ve stavbě a následnou péči. Když ji dřevo dostane, vydrží po staletí.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p. (Dřevařský ústav)

Dřevařský ústav, nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva při certifikaci, zkušebnictví, diagnostice, ověřování kvality budov, analýz, návrhů ochrany dřeva.

Pro majitele dřevostaveb realizuje nezávislou kontrolou kvality výstavby certifikátem Kvalitní stavba. Dohlíží nad plněním Dokumentu národní kvality při kontrole výstavby dřevostaveb pro asociaci ADMD. Provádí kontroly dřevěných rozhleden, mostů a lávek ve veřejném prostoru. Je partnerem Národního památkového ústavu a správců historických objektů při kontrole dřevěných stavebních prvků.

www.drevarskyustav.cz

Pro odborné dotazy ke stavu dřevěných objektů:

Ing. Luboš Drahňovský, auditor a technik Dřevařského ústavu

E-mail: drahnovsky@vvud.cz

Pro více info k tiskové zprávě:

Ing. Ivana Duchoňová

Marketing

E-mail: duchonova@vvud.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-dřevo-stavby-Dřevařský ústav

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.